Kotao za grijanje – kotao na cjepanice

U pravilu se kotao na cjepanice ručno puni. Najveća prednosti kotla na cjepanice jeste – pored niskih troškova za gorivo – učinkoviti stupanj djelovanja od cca. 90 posto. Sagorijevanje drveta obavlja se bez štete za okoliš i uz niske emisije. U pravilu loženjem cjepanica postiže se neutralna CO2-bilanca. To znači, da se pri sagorijevanju drveta oslobađa ista količina CO2, koju je drvo za vrijeme svog rasta uzelo okolišu. Drvo je kao gorivo povoljno za okoliš i ne doprinosi efektu staklenika.

Prednosti drveta kao gorivo u pregledu:

Drvo je obnovljiva sirovina
Proizvodnja koja ne šteti okolišu
Sagorijeva ugljen dioksid neutralno (CO2-neutralno) = optimalna bilanca ugljika
Pri postupku sagorijevanja u usporedbi s ugljenom, uljem i plinom ne nestaje sumpor oksid
Drvo ima veliku vrijednost grijanja
Moderni uređaji za grijanje proizvode samo niske emisije
Drvo je jeftino gorivo

Skladištenje bez problema i opasnosti

Obratite pozornost na mnogobrojne subvencije, koje možete dobiti za grijanja na drvo.
Kotao za grijanje – stvaranje kamenca pri zagrijavanju vode, koja sadrži kamenac

Načelno postoji opasnost od stvaranja kamenca pri zagrijavanju vode. Zbog toga bi trebalo u područjima, u kojima se pojavljuju velike količine kalcij hidro karbonata u vodi, ugraditi sustave za omekšivanje vode u vodovodu. Međutim posebno osjetljivo na kamenac reagiraju kotlovi za grijanje s ugrađenim protočnim bojlerom.
Cijevi s malim prosjekom i visokim temperaturama dovode ovdje do velikih problema i čestih kvarova zbog tvrde vode. Kod temperatura preko 55°C često dolazi do kvarova. Zbog toga vodu ne bi trebalo zagrijavati preko 45 – 50°C.

Toplinski kotao – nositelj toplote

Kotao je proizvođač toplote koji se sastoji od kotla i plamenika, koji služi za prijenos toplote, koja se oslobađa prilikom sagorijevanja. Kao mediji za prijenos toplote u objektu u pravilu služi voda, te para i zrak. Kotlovi za grijanje diferenciraju se prema slijedećim nositeljima toplote: mlaka i vrela voda, topli zrak, niski i visoki tlak pare.

Toplinski kotao – toplinske vrijednosti

Zbirni naziv «toplinske vrijednosti» stoji za plamenik- i toplinsku vrijednost iskazanu u kWh/m3 ili MJ/m3. Isti pokazuju količinu toplote, koja se oslobađa tijekom sagorijevanja. Razlika između ogrjevne moći i toplinske vrijednosti stvara se toplotom vode, koja isparava. Razlika postoji samo tada, kada sagore plinovi, kod čijeg sagorijevanja nastaje vodena para.