Kotao za grijanje

Način gradnje kotla razlikuje se zbog nekoliko obilježja. Tako se npr. može razlikovati prema gorivu, tipu plamenika ili načinu rada.

Gorivo:

Danas se prije svega raspolaže s lož uljem i plinom. Razvijeni su kotlovi na ulje ili plin i kotlovi na plin-specijalni kotlovi. U kotlu na ulje/plin može se ugraditi uljni plamenik ili plinski plamenik. Plinski-specijalni kotlovi namijenjeni su isključivo za korištenje plina kao goriva.

Način djelovanja:

Glede načina djelovanja razlikuju se kotlovi s pogonom na nisku temperaturu ili tehnikom ogrjevne moći. Dvjema modernim načinima gradnje kotlova osnovna je prednost način djelovanja koji umanjuje gubitak toplote kotla. U usporedbi s kotlom na niske temperature, kotao na ogrjevnu moć koristi kondenzacijsku toplotu, koja je sadržana u pari vode. S drugim riječima: skrivena ispušna toplota se koristi. Stariji kotlovi na ulje i plin postignu godišnju iskorištenost od otprilike 60 – 70%. Kotlovi na nisku temperaturu na ulje ili plin postižu vrijednosti do 90%, kotlovi na plin-ogrjevna moći čak i do 105%. Moderni uređaj za grijanje u prosjeku troši jednu trećinu manje energije, ispušne štetne tvari umanjuju se za polovicu.

Kotao za grijanje – posebne mjere sigurnosti za kotlove na plin

Pored propisanih posuda za izjednačenje tlaka i sigurnosnih ventila za kotlove na plin predviđeni su različiti uređaji.
Te mjere služe obrani specifičnih opasnosti od plina u vezi trovanja i eksplozija:
Ručna plinska poluga (s zaprekom od opekline u nekim pokrajinama) ispred plamenika,
Regulator tlaka plina, kako bi se tlak plina držao konstantan,
Uređaj za paljenje koji se sastoji od upaljača plamenika, kojim se ručno rukuje s konstantnim plamenom ili iskrištem s transformatorom,
Kontrola plamena sa samostalnom paljenjem i gašenjem plamenika,
Plin-magnet-/kombi ventil kao uređaj za sigurnosno zatvaranje,
Kontrolor tlaka plina kod automata iskrenja.
Kotao – plamenik – plavi plamenik

Plavi plamenik je plamenik na ulje, koji se pogoni velikim viškom zraka, koji bez štetnih tvari sagorijeva ulje i to skoro bez ostataka. Temeljem efekta re-cirkulacije koriste se topli ispušni plinovi za daljnje sagorijevanje. Plavi plamenici se trenutno koriste kod plamenika ulje-puhalo plamenik.

Kotao – gorivo – plin
Plin je, nakon što se opskrba istog na tržištu poboljšala a cijene lož ulja od 70-etih godina naglo porasle, zauzeo udio od 50%. Kod prvog uvođenja grijanja plin je čak na prvom mjestu.