Loživo ulje – neovisan izvor energije

Uglavnom se ovi spremnici instaliraju na podu. Postoje i određene izvedbe visećih spremnika za lož ulje. U usporedbi sa sustavom za grijanje na plin, nisu zanemarivi niti troškovi održavanja spremnika za loživo ulje.

Energetska iskoristiva moć loživog ulja manja je od energetske ikoristivosti plina. Zbog toga kod ovih sustava često susrećemo drugačija tehnička rješenja. U zadnje vrijeme na tržištu su se pojavile dvije različite izvedbe sagorijevanja lož ulja u peći. Novija verzija s tkz. plavim plamenikom omogućava potpuno sagorijejvanje lož ulja tako da se na taj način olobađa vrlo mala količina štetnih tvari.

Velika prednost grijanja na loživo ulje je činjenica da nismo prisiljeni koristiti usluge eksternog odn. vanjskog mrežnog napajanja. Lož ulje možemo jednostavno spremiti u odgovarajući spremnik u posebnom dijelu kuće, a na taj način možemo i dugoročno planirati troškove oko grijanja.