Male hidroelektrane proizvode najčišću energiju

Karlovačko područje će uskoro biti bogatije za malu hidroelektranu (MHE) Barilović s pješačkim mostom i sportsko-rekreativnim centrom! MHE Barilović bit će smještena na rijeci Korani, oko 1,3 km uzvodno od mosta preko rijeke Korane, u mjestu Barilović. Za proizvodnju energije koristit će dionicu vodotoka Korane dužine oko 6 km.

UKRATKO O PROJEKTU 

Ova dionica Korane koristi se za formiranje akumulacije s normalnim usporom na koti 122.50 mnm tako da vodna površina akumulacije na ovoj koti zauzima površinu od približno 0.36 km2. Akumulacija se formira gradnjom betonske brane. Brana se izvodi kao betonski zid maksimalne visine iznad postojeće kote dna Korane od približno 4.5 m koji je temeljen oko 2,5 m ispod kote dna korita Korane na mjestu pregradnog profila. Po kruni brane se predviđa pješački most.

Predviđeni instalirani protok elektrane je 40.0 m3/s, a iskorištava se na dvije proizvodne jedinice pojedinačnog instaliranog protoka od 20.0 m3/s. Ovaj izbor načinjen je iz razloga boljeg iskorištenja malih voda, kao i iz razloga izbora veoma ekonomičnih turbina tipa DIVE-TURBINE. U ovom slučaju minimalni protok koji se može propustiti kroz strojarnicu je približno 2 m3/s.

Osnovni oblikovni koncept sklopa je stapanje gradbenih elemenata u okoliš i brisanje granice arhitekture i urbanizma. Pješački most po kruni brane povezuje obale uz novu akumulaciju postajući mjesto susreta i zadržavanja, uz mogućnost punog uvida u tehnologiju proizvodnje električne energije iz obnovljivog izvora.

S arhitektom Ivom Skelinom, direktorom tvrtke Izvan okvira d.o.o. iz Zagreba i autorom idejnog rješenja, razgovarali smo o MHE Barilović…

MOGUĆNOST I SPORTSKO-REKREACIJSKOG KORIŠTENJA

PRO Gradnja: Zašto se gradi MHE Barilović?

Ivo Skelin: To je vrlo kompleksno pitanje. Firma SMI d.o.o. na čelu s glavnim projektantom projekta MHE Barilović mr. sc. Zoranom Vujovićem izradila je puno studija opravdanosti projekata za hidroelektranu. Projekt MHE Barilović ocijenjen je kao najrealniji za realizaciju. MHE Barilović predviđen je prostornim planom Karlovačke županije i od interesa je za lokalnu zajednicu. Pojavom ozbiljnog investitora krenulo se u realizaciju projekta te se pristupilo izradi idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole koja je u fazi ishođenja.

PRO Gradnja: Koja je osnovna funkcija MHE Barilović – samo proizvodnja električne energije ili i zaštita od poplave, opskrba pitkom vodom, navodnjavanje poljoprivrednih površina…?

Ivo Skelin: Osnovna namjena je proizvodnja električne energije. Izgradnjom brane formira se i manja akumulacija od oko 800.000 m3 koja otvara mogućnosti sportsko-rekreacijskog korištenja. Pješačko-biciklistički most na kruni brane omogućuje povezivanje obala što stvara preduvjet za integralni razvoj okolice.

PRO Gradnja: Kolika će biti godišnja proizvodnja električne energije u GWh?

Ivo Skelin: Godišnja planirana proizvodnja će biti 7,4 GW/h.

PREDNOSTI MALIH HIDROELEKTRANA

PRO Gradnja: Koje su prednosti malih hidroelektrana?

Ivo Skelin: Male hidroelektrane ne trebaju velike akumulacije, većinom su protočne i ne narušavaju protoke rijeka. Nemaju štetan utjecaj na okoliš, nemaju potrebe za kompleksnim održavanjem i u većini slučajeva ne zahtijevaju puno osoblja u korištenju čime se znatno smanjuju troškovi same eksplatacije.

PRO Gradnja: Na što se posebno treba paziti prilikom gradnje hidroelektrane, kako bi ista bila dugovječna i kako bi u potpunosti bio iskorišten njezin potencijal?

Ivo Skelin: Potrebno je napraviti dobru pripremu, izvršiti sva potrebna mjerenja protoka, izabrati najpovoljnije mjesto na kojem će se hidroelektrana uklapati u okoliš i odabrati najoptimalniji tip turbine i najkvalitetnijeg proizvođača koji će zadovoljiti ekonomske i tehničke, a prije svega uvjete zaštite okoliša.

UTJECAJ MHE BARILOVIĆ NA OKOLIŠ

PRO Gradnja: Kakav je utjecaj MHE Barilović na okoliš?

Ivo Skelin: Neposrednog utjecaja na okoliš zbog protočnosti i male akumulacije praktički nema. Posredno, korištenjem obnovljivog izvora energije smanjuje se potreba za energijom iz fosilnih goriva čime se smanjuje emisija CO2. Male hidroelektrane proizvode najčišću energiju.

PRO Gradnja: Koliko ukupno košta izgradnja MHE Barilović i tko financira projekt?

Ivo Skelin: Točna cijena koštanja objekta moći će se dati poslije izrade glavnog projekta, kada se dobiju svi uvjeti za priključenje MHE Barilović na mrežu, jer sve ostalo bi bila samo nagađanja. Možemo reći da projekt finacira inozemni investitor koji posluje kroz tvrtku registriranu u Republici Hrvatskoj.

PRO Gradnja: Kada bi MHE Barilović trebala biti puštena u pogon?

Ivo Skelin: Završetak izgradnje i puštanje u pogon je planirano za kraj 2014. godine.

PRO Gradnja: Par riječi o drugoj fazi projekta…

Ivo Skelin: Druga faza bi trebala biti izgradnja sportsko-rekreativnog centra. Važno je naglasiti da je sam projekt rađen uz podršku lokalne zajednice. Razvijanje sportsko-rekreativnih sadržaja na akumulaciji doprinijelo bi razvoju turizma tog kraja te zapošljavanju ljudi iz lokalne zajednice.

IZVAN OKVIRA POSVEĆEN PROJEKTIMA KORIŠTENJA OIE

PRO Gradnja: I za kraj, je li Vam ovo prvi projekt ove vrste ili ste već radili na sličnim projektima?

Ivo Skelin: Tvrtka SMI d.o.o. i glavni projektant mr.sc. Zoran Vujović stjecali su iskustva na mnogim studijama isplativosti u energetskom sektoru u Hrvatskoj.

U Republici Hrvatskoj do sada nije napravljena mala hidroelektrana takvog kapaciteta te su kretajući u realizaciju projekta uključili stručne osobe i projektantske kuće koje imaju iskustvo u energetskom sektoru. 

Izvan okvira je ured s iskustvom u punom rasponu arhitektonskih zadataka, s klijentima poput MUP-a, HT-a, Zabe, Agrokora, MINPO-a i brojnih drugih. Od 2009. intenzivno radimo na projektima korištenja obnovljivih izvora energije (OIE), od prve geotermalne elektrane s ishođenom potvrdom glavnog projekta u ovom dijelu Europe, kogeneracijskih postrojenja i toplovodnih kotlovnica na biomasu, kao i naše MHE Barilović. Principi ekološko prihvatljivog i održivog djelovanja u prostoru su iznimno važni u našem radu. Svakom projektu pristupamo s ozbiljnošću pritom ne zanemarujući igru kao važan element stvaranja. Uz obavezno zadovoljavanje svih funkcionalnih i investicijskih ciljeva nastojimo u projekte ugraditi dodatne vrijednosti.

Na primjeru MHE Barilović, uz podršku Zorana Vujovića kao glavnog projektanta, mostom smo otvorili mogućnost povezivanja obala, omogućili smo pristup pješaku do prostora iznad turbina dajući mu uvid u samu srž elektrane te brišući granice urbanizma, arhitekture i infrastrukture pokušali stvoriti kompoziciju koja ne narušava prirodni okoliš, nego stvara nova Mjesta.

MHE Barilović instalirane snage 2 x 560 kW

Glavni projektant: mr.sc. Zoran Vujović, dipl.ing., SMI d.o.o.

Autor idejnog rješenja: Ivo Skelin, ing. arh., Izvan okvira d.o.o.