Moderni uređaji za grijanje štede novac i čuvaju okoliš

Moderni uređaji za grijanje štede novac i čuvaju okoliš

Zbog ekspandirajućih cijena plina i nafte, ali i zbog očuvanja okoliša, treba koristiti toplinu sa štedljivim plamenom, odnosno modernizirati uređaje za zagrijavanje.

Unazad nekoliko godina moderni uređaji za grijanje troše i do 40 posto manje energenata. Zamijeniti peć i kotao stariji od desetak godina znači smanjiti veliku potrošnju pri sagorijevanju i velike gubitke pri transportu topline kroz objekt. Isto je tako zastarjelo grijanje na struju u akumulacijskim pećima, jer se za proizvodnju struje troši znatno više fosilnih energenata nego je to potrebno za direktnu proizvodnju topline.

Današnjim standardima odgovaraju niskotemperaturni kotlovi ili moderni, visoko učinkoviti kotlovi s visokom ogrjevnom moći. Korištenjem topline iz ispušnih plinova uštedi se do deset posto energenata manje nego u niskotemperaturnim kotlovima. Energetska situacija danas zahtijeva korištenje plina ili peleta pretežno s aspekta zaštite okoliša. Sa stajališta čistoće, uporaba plina je najpovoljnija, zanemarujući sunce, vjetar i još neke obnovljive izvore.

Obnovljivi izvori energije

Uporabom obnovljivih izvora energije smanjuju se troškovi za fosilna goriva, koje treba prihvatiti kao dopunsko gorivo. Uređaji za korištenje solarne energije mogu se rabiti na više načina. Kao termički uređaji za zagrijavanje, odnosno pripremu tople vode u vrijeme izrazito sunčanih dana i za zagrijavanje prostorija. Fotonaponskim uređajima proizvodi se struja i toplina istovremeno, što je učinkovitije i ekološkije nego kod odvojene proizvodnje.

Kod proizvodnje u drvnoj industriji, drvni otpad od blanjanja ili pilenja korisno je gorivo. Preša se i isporučuje u paketima raznih veličina, u tankovima ili vrećma kao gorivo za sagorijevanje. Automatizirana tehnika čini grijanje peletima čistim i ugodnim. Lokacija kotla ne mora uvijek biti podrum. Moderni kotlovi za grijanje su malih dimenzija, tihi i čisti, mogu se postaviti u kuhinju ili na tavan, ispod krova. Prednost u zadnjem slučaju je kratka cijev za ispušne plinove.

Novoproizvedeni kotlovi za pelete su vrlo učinkoviti. Peleti sagorijevaju bez štetnih tvari i emisija. Treba napomenuti da je takvo sagorijevanje potpuno ekološki opravdano, jer drvo ispušta u okoliš onoliko ugljik-dioksida koliko ga je akumuliralo za vrijeme rasta. Skladištenje je vrlo jednostavno, odnosno u bilo kojem prostoru koji nema nekakve posebne namjene.

Ako se želi rabiti stari dimnjak, isti se mora sanirati. Najčešće i najjednostavnije je uvlačenje nove cijevi za ispušne plinove u stari dimnjak.

Raspodjela na grijaće površine

Osim proizvodnje topline, važna je i raspodjela na grijaće površine. Preko velikih površina zračenje topline se širi prostorom pa i pri relativno niskim temparaturama odaje ugodnu toplinu. Bitno je da se kod raspodjele topline ona što manje gubi od konvencionalnih radijatora te odavajućih zidnih i podnih grijanja. Transportni put, odnosno cijevi kuda cirkulira energent treba biti izoliran. Nepotrebno je spomenuti da je najekonomičniji medij prijenosa topla voda, iako postoje i drugi mediji prijenosa. Najrasprostranjeniji radijatori nisu jedini odavači topline u prostor. Zidno i podno grijanje preko velikih površina zračenja i pri relativno niskim temperaturama emitiraju ugodnu toplinu. Zato se izvanredno daju kombinirati s kotlovima s ogrjevnom moći, solarnim uređajima i toplinskim crpkama.

Prema postojećem pravilniku o uštedi energije (En/Ev) aktualna je ugradnja termostatskih ventila kojima se kontrolira i određuje temperatura prostora. Protok vode se zaustavlja kod željene određene temperature koja je podešena na ventilu. Višestruke su mogućnosti uporabe ventila. Moguća je ugradnja regulacija temperature po pojedinim prostorijama ugradnjom upravljačke jedinice. Prema dobu dana i vanjskoj temperaturi, prolazna temperatura kotla može se podesiti tako da bude viša ili niža. Često se koristi individualno podešavanje preko programiranog regulatora. Danas je to konstanta standarda. Odabrana rješenja ovise o individualnim željama. Kod modernizacije uvijek treba uzeti u obzir postojeći sustav te tražiti najpovoljnije, tehnički kompatibilno rješenje.

Centralni i decentralizirani sustavi

U starim je objektima pretežno decentralizirani sustav za pripremu tople vode. Prednost tog sustava čine kratki vodovi. Instaliraju se tamo gdje su potrebni, a mogu se instalirati i naknadno. Investicijski troškovi su uglavnom niski, troškovi potrošnje doduše nešto veći nego kod centralnih sistema. Kod decentraliziranih sustava plinski ili električni protočni bojleri za kupaonicu i tuš ekonomičniji su od spremnika tople vode. Za ispirač i umivaonik pogodni su mali električni bojleri, koji se uključuju prema potrebi.

Za zagrijavanje tople vode u centralnom sustavu rabi se kombinirani kotao koji nema spremnik nego vodu zagrijava poput protočnog bojlera. Koristi se u manjim obiteljskim kućama ili za etažne stanove. Na takav kotao može se priključiti više mjesta potrošnje, ali se istovremeno ne može koristiti topla voda.

Za uštedu energije i troškova rabi se kotao za grijanje sa spremnikom tople vode. Topla voda se akumulira u dobro izoliranim spremnicima i služi za uporabu u kuhinji i kupaoni. Ovaj sustav je posebno pogodan u kombinaciji sa solarnim uređajima. Kod centralnih sustava vodovi koji dovode vodu mogu biti znatno duži nego u prethodnom slučaju iz razloga što topla akumulirana voda stalno cirkulira kroz vodove, a pokreće je električna crpka.

Crpka je vremenski upravljana, primjerice, noću ili danju, a kada nikoga nema kod kuće miruje. Potrebna je dobra izolacija svih cijevi kako bi se izbjegli toplinski gubici.

Investicija za budućnost

Činjenica je da su sve manje rezerve fosilnih energenata koji su ujedno i sve skuplji. Stoga uređaji za uporabu obnovljivih izvora energije predstavljaju investiciju budućnosti.

Kod ugradnje novih uređaja u centralne akumulacijske sustave, isti se mogu izvanredno kombinirati s uređajima za korištenje sunčeve energije. Bez obzira na trenutnu mogućnost ugradnje uređaja za korištenje sunčeve energije, treba na njih misliti i postaviti uvjete za naknadnu montažu i uporabu.

Sunčevi termički kolektori mogu u ljetnom razdoblju potpuno zamijeniti kotlove za zagrijavanje vode dok zimi osiguravaju predzagrijavanje vode i tako smanjuju troškove. Ukupni troškovi zbog investiranja u uređaj veći su nego kod modernih uređaja na plin ili naftu, ali s obzirom na ekološki aspekt i sve manje rezerve fosilnih energenata svakako predstavlja investiciju budućnosti.

Toplinska crpka za toplu vodu koristi ispušne plinove iz uređaja za kontrolirano odzračivanje stana, koji se koriste u niskoenergetskim objektima. One, međutim, mogu oduzimati toplinu graničnim prostorijama. Kao dodatni izvor energije koristi se električna struja. (M. K.)

Preuzeto: PRO Gradnja