Odvod u kući – općenito

Miješani sustav kućne otpadne vode zajedno s kišnicom, koji se ispušta u kanalizaciju. Odvojeni sustav odvodnje otpadnih voda iz kuće i kišnice.

Kućni odvod – propisi i norme

Europski niz normi DIN EN 12056 „Odvodni uređaji unutar objekata“, dio 1-5, objavljen je u siječnju 2001. U ožujku 2002. slijedila je njemačka norma DIN 1986-100 „Uređaji za odvodnju za zgrade i zemljišta, broj 100: dodatne odredbe uz DIN EN 752 i DIN EN 12056“. Norma DIN EN 12056 temeljna je norma, u kojoj bi se sve zemlje, glede zahtjeva za g.n. uređaje, trebale prepoznati. Rezultat je norma s načelnom regulacijom za planiranje i provedbu. U europskim odredbama za odvodnju zemljišta vrijedi niz normi DIN EN 752 \”sustavi za odvodnju izvan objekata, dio 1-7\”. Područje primjene ovih normi jeste od periferije objekta do uređaja za pročišćavanje vode i odnosi se prije svega na komunalnu odvodnju.

U Europi se instalira veliki broj sustava za odvodnju, koji su u pojedinim zemljama nastali temeljem različitih vrsta predmeta za odvodnju kao i različitih tehničkih navika. DIN EN 12056 podijeljena je na četiri tipa sustava, koji se u najvećem dijelu razlikuju zbog stupnja punjenja priključnih vodova. Za Njemačku je određen sustav I, isti odgovara pojedinačnim uređajima s djelomično napunjenim priključnim vodovima sa stupnjem punjenja od h/di = 0,5. Prema DIN EN 12056 samo izvan objekta smiju se sastaviti cijevi za odvod otpadnih voda i kišnice. DIN 1986-100 samo u iznimnim slučajevima dozvoljava sastavljanje odvodnih cijevi i kišnice u objektu.

Kućni odvod – što je otpadna voda?

Odvodna voda dijeli se na:

Prljavu vodu:

U to se ubrajaju kućne otpadne vode kao npr. fekalije iz sanitarnih prostorija, otpadna voda iz drugih prostorija, te u poslovnim objektima kontaminirane vode (bakterijski, mehanički i kemijski). Iste se moraju obraditi, kako bi se mogle ponovo vratiti u prirodni kružni tijek vode.

Kišnica:

U normalnim slučajevi kišnica nije onečišćenja pa se zbog toga može u pretkomoru odnosno kroz propuštajuće tlo, ponovo vratiti u zemlju. Pored navedenog, kišnica se može koristiti za navodnjavanje ili u kući za ispiranje WC školjke (uređaj za korištenje kišnice). Ova voda se sakuplja na mjestu svojeg nastanka, te se preko kanalizacije dovodi do uređaja za pročišćavanje vode, u kojem se obrađuju i čiste
Odvodnja u kući – što je to?

U kućnoj odvodnji sve se vrti oko urednog odvodnjavanja prljave vode i kišnice unutar objekata i na zemljištima. Za planiranje i gradnju potrebne su Vam dozvole a načelno ih regulira mjesna odredba o odvodnji i norma DIN 1968. U istoj je određen način gradnje, nazivne vrijednosti, materijali i održavanja. Kod novo gradnji, mnogih građevinskih preinaka i nadogradnji mora se napraviti odnosno doraditi plan za odvodnju, kako bi investitor iste priložio nadležnim mjesnim ustanovama. Za provjeru načina gradnje, koji obično obavljaju tvrtke za niskogradnju i polaganje instalacija, uvijek bi trebalo uključiti eksternog stručnjaka. Tako će se skupe greške odmah uočiti i iste se mogu blagovremeno ispraviti.

Odvodnja u kući – zašto?

Tamo gdje ljudi žive, rade i borave nastaju otpadne vode, koje imaju neugodan miris a pored toga su opasne za zdravlje ljudi. Počevši od starih Rimljana, razvijali su se razni sustavi kanalizacija, koji su u međuvremenu kod nas bili i zaboravljeni. U njemačkim gradovima izgrađeni su moderni sustavi kanalizacije oko 1900. godine i od tada su se konstantno razvijali. Zbog epidemija, a u svrhu zaštite javnog zdravlja propisi za odvodne cijevi su postajali sve stroži i opširniji. Isti su osiguravali odvod nastalih prljavih voda i kišnice. Tako su npr. propisane pojedinosti glede dimenzija i materijala cijevi.