Pravo mjesto za raspravu o problemima iz plinske struke

Stubičkim Toplicama, a sljedećih devet godina Forum je održavan u Varaždinskim Toplicama, pri čemu su takve razmjene stručnih mišljenja i zajednička druženja svima ostale u ugodnom sjećanju. Od 2011. Forum se održava u Zagrebu, a tako će biti i ove godine, no s malom razlikom. Naime, od ove godine Forum će se održavati jedan dan. No, to skraćenje nipošto se neće odraziti na kvalitetu programa, dapače, bit će još sadržajniji i dinamičniji!12. plinarski forum vrijeme održavanja: 28. ožujka 2013. godinemjesto održavanja: Zagreb, hotel ‘Antunović’organizator: ENERGETIKA MARKETINGe-mail: plinarski-forum@ege.hrinternet: www.em.com.hr/plinarski_forum

Kako je bilo na dosadašnjim Forumima?

Potkraj travnja 2002. godine u Stubičkim Toplicama je održan prvi Plinarski forum koji je odmah privukao veliku pozornost domaće, ali i inozemne stručne javnosti. Nakon godinu dana, mjesto održavanja preseljeno je u Varaždinske Toplice, gdje se Forum uspješno održavao sljedećih osam godina. Unatoč tome što su tih godina Varaždinske Toplice postale istoznačnica za okupljanja i ugodna druženja (čemu su doprinijeli i nogometni turniri koji su održavani prvih nekoliko godina) svih koji se na neki način vezani za plinsku i dimnjačarsku struku, mjesto održavanja Foruma 2011. preseljeno je u Zagreb (uostalom, valja se prisjetiti poznatih stihova koji kažu da ‘Stalna na tom svijetu samo mijena jest…’).

Inače, Plinarski forum je zamišljen kao mjesto za okupljanje i razmjenu znanja, iskustava i mišljenja svih sudionika ‘plinskog lanca’ i onih koji u svojem radu dolaze u doticaj s plinskom i dimnjačarskom strukom kao što su stručnjaci iz energetskih i plinskih tvrtki, projektanti, izvođači, instalateri i serviseri plinskih uređaja, instalacija i opreme, dimnjačari, predstavnici proizvođača i trgovaca plinskom i dimovodnom opremom i uređajima, dužnosnici državnih i inspekcijskih tijela i ustanova iz Hrvatske i susjednih zemalja te mnogi drugi.

Što donosi 12. plinarski forum?

Vjerojatno najvažnija novost u odnosu na dosadašnje Forume je to što je vrijeme održavanja skraćeno na jedan dan, prije svega kako bi se odgovorilo na potrebe malih poduzetnika, a to su upravo najveći broj sudionika ‘plinskog lanca’, koji jednostavno više ne mogu odvojiti mnogo vremena za stručna usavršavanja, razmjenu mišljenja i ugodna druženja. Uostalom, već je odavno poznato da novo vrijeme zahtijeva nove običaje.

U skladu s time, program ovogodišnjeg Foruma podijeljen je na četiri tematske cjeline, pri čemu će u svakoj biti dovoljno vremena da se razvije diskusija i tako mnogo bolje uoče problemi koji postoje u plinskoj i dimnjačarskoj struci te daju konstruktivni prijedlozi i smjernice za njihovo rješavanje.

Tako će se u prvoj tematskoj cjelini, pod naslovom ‘Plinsko gospodarstvo: jučer, danas i sutra’, dati pregled sadašnjeg stanja i daljnjeg razvoja hrvatskog plinskog sustava, a i prikazati kako se odvijaju radovi na nastavku plinofikacije Hrvatske (u Istri i Dalmaciji). Isto tako, prikazat će se i novosti iz zakona, podzakonskih propisa i normi iz područja plinskog gospodarstva i tehnike.

Druga tematska cjelina naslovljena je ‘Kako do učinkovitije i sigurnije primjene plina’ i bit će posvećena novim tehničkim rješenjima, proizvodima i uslugama, odnosno ostvarenim projektima što će predstaviti neki od vodećih svjetskih proizvođača plinske i dimovodne opreme i uređaja.

U četvrtoj tematskoj cjelini, pod naslovom ‘Plin ide dalje’ obradit će se problematika projektiranja i izvođenja plinskih i dimovodnih instalacija te njihovog ispitivanja.

I na kraju, u četvrtkoj tematskoj cjelini koja nosi naslov ‘Lanac je jak koliko njegova najslabija karika’ bit će riječi upravo o ulozi pojedinih sudionika ‘plinskog lanca’ i njihovim međusobnim odnosima. U skladu s time, ponudit će se odgovori na pitanja kao što su, primjerice, tko može ugrađivati i servisirati plinske uređaje i tko je nadležan za isptivanja tzv. fasadnih priključaka plinskih trošila vrste C. Konačno, obradit će se i problematika obrazovanja i stručnog usavršavanja u plinskoj i dimnjačarskoj struci.

Kako je riješeno stručno usavršavanje?

Kao i kod svih drugih stručnih skupova koje organizira ENERGETIKA MARKETING, nositelj programa stručnog usavršavanja je Hrvatska stručno-znanstvena udruga za energetiku, strojarske tehnologije i obnovljive izvore energije (HESO). Tako osobe koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva te su obveznici stručnog usavršavanja, svojom prisutnošću na Forumu ostvaruju bodove u skladu s Pravilnikom o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje
obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/2008 i 141/2009).

Sudionici svojom prisutnošću na Forumu ostvarit će ukupno 10 bodova, od čega četiri boda iz regulative.

http://www.energetika-net.com