Primarna energija

Primarna energija jeste računski iskoristivi sadržaj energije svakog onog nositelja energije koji se javlja u prirodi i nije podložan transfromaciji.Tu se ubrajaju prije svega fosilni nositelji energije kao smeđi i kameni ugalj, nafta, zemni plin, kao i obnovljive energije – solarna energija, snaga vjetra, snaga vode, topline zemlje, energija mjesečevih mijena (plima i oseka).