Prvi hrvatski energetski certifikat

Energetsko certificiranje postojeće zgrade

Vlasnik zgrade dužan je prilikom prodaje ili iznajmljivanja osigurati energetski certifikat zgrade i dati na uvid kupcu ili unajmljivaču zgrade, dok za postojeće zgrade javne namjene postoji obaveza javnog izlaganja energetskog certifikata. Rokovi za ishođenje certifikata za postojeće zgrade je datum pristupanja Republike Hrvatske u EU ili 36 mjeseci od objave Ministrice kojom se utvrđuje Metodologija pregleda(10.lipnja 2012.) , za zgrade javne namjene . Vrlo je malo postojećih zgrada koje imaju urednu projektnu dokumentaciju i završna izvješća nadzornih inženjera pa je za njih potreban energetski pregled. Pregled uključuje analizu građevinskih karakteristika zgrade u smislu toplinske zaštite te analizu svih energetskih sustava .

Infracrvena termografija

Metoda dodatnog mjerenja kod analize toplinski karakteristika zgrada kad postoji sumnja na odstupanje od glavnog projekta(većina postojećih objekata). Toplinski mostovi na objektima čine većinu toplinskih gubitaka objekta pa izrada energetskog certifikata bez infracrvene termografije ne može prikazati stvarne osobine objekta. Infracrvena slika prikazuje pročelje EE Info centra u Cirkovljanu (U=0,22W/m2K) a na objektu lijevo i desno jasno vidljivi toplinski mostovi iako su sva tri objekta renovirana skoro iste godine. Razlika temperatura Sp1 i Sp2 je 4,2⁰C što prikazuje vrlo velike gubitke kroz toplinske mostove . Cijena najma ili prodajna cijena kvadrata kod ova tri objekta trebala bi biti potpuno različita bez obzira što izgledaju isto.

Blower Door test

Metoda dodatnog mjerenja kojom se utvrđuje zrakopropusnost ovojnice objekta. Dozvoljena zrakopropusnost ovojnice za objekte sa sustavom prozračivanja je n=1,5 h-1, a za objekte bez sustava prozračivanja n=3 h-1.Kod pasivne gradnje zahtjevi su puno stroži n=0,3-0,6 h-1. Zrakopropusnost mjerena Blower Door testom je broj nekontroliranih izmjena zraka kod razlike tlaka unutra i vani 50 Pa. U toku mjerenje odmah su vidljiva mjesta propuštanja ovojnice tako da se dimnim štapićem ispituju moguća mjesta propuštanja i na mjestu nepravilnosti je jasno vidljiv prolaz dima kroz ovojnicu. Sve nepravilnosti se moraju otkloniti kako bi se dobio odgovarajući rezultat mjerenjem.

EE Info centar Cirkovljan

Poslovni prostor preuređen 2008 godine u EE Info centar Grada Preloga .Koeficijenta prolaza topline oplošja U=0,22W/m2K i sa kontroliranim prozračivanje izračunata godišnja specifična potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke za nestambene zgrade iznosi Q“H,nd,ref = 45,19 (kWh/(m2a)) što ga svrstava u B energetski razred . Energetski certifikat je na osnovu rezultata snimanja infracrvenom termografijom i Blower Door testa izradio Stjepan Vaser dipl.ing.el. energetski certifikator tvrtke ELSI hitech group d.o.o. Izrada energetskog certifikata za postojeće zgrade na osnovu pregleda objekta bez odgovarajućih mjerenja može imati za rezultat energetski certifikat koji se bitno razlikuje od stvarne potrošnje objekta .

Bojan Dominić ,ovlašteni termografist Energosistemi d.o.o.