Sistemske varijante strojnog provjetravanja

Funkciju provjetravanja kod ventilacijskih uređaja u potpunosti preuzimaju ventilatori. To ima prednost što ventiliranje za razliku od provjetravanja preko prozora uvijek planski funkcionira, čak i kod manjeg vjetra odnosno temperaturnih razlika.

Dodatno provjetravanje preko prozora je moguće, ali kod ispravno dimenzionirane tehnike postrojenja nije potrebno te se ne preporučuje iz energetskih razloga, naročito na niskim vanjskim temperaturama. Ventiliranje tako funkcionira bez sudjelovanja korisnika, dakle neovisno o korisniku. Sljedeća prednost ventilacijskih uređaja je da se vanjski zrak, koji dospijeva u stan, može konzekventno koristiti dva puta: prvi put u takozvanim „prostorima s ulaznim zrakom“ (dnevna, spavaća i dječja soba), a zatim i u „prostorijama s odlaznim zrakom“ (kuhinja, WC, kupaona)

Zato neophodno strujanje vanjskog zraka u manje ili jače opterećenim prostorijama može omogućiti i manju potrebu za vanjskim zrakom, a tako i bitno reducirati potrebu za toplinom provjetravanja te troškove grijanja i opterećenje mirisima u stanovima. Kod isključivo slobodnog provjetravanja pod utjecajem vjetra (takozvano poprečno provjetravanje) treba svakako prihvatiti činjenicu da kod nepovoljnog smjera vjetra (do 50 % tijekom cijele godine) prostorni zrak kuhinje, kupaonice/WC- pritiska prema strani prostorije okrenutoj od smjera vjetra.

Ventilacijski uređaji za stambene objekte dijele se na ventilacijske uređaje i ventilacijsko-odzračne uređaje s rekuperacijom topline:

Ventilacijski uređaji rade s centralno raspoređenim ventilatorom za odlazni zrak ili s pojedinačnim ventilatorom u prostorijama s odlaznim zrakom

U svakom slučaju se odlazni zrak u prostorijama opterećenim odlaznim zrakom (u kuhinji često preko nape) usisava te se pomoću zračnih vodova izvodi preko krova.
Kako bi se uštedjela energija moguće je uključiti toplinsku crpku između usisavanja odvodnog zraka i krovnog poklopca izvedenog zraka, koja toplinu odlaznog zraka koristi za zagrijavanje vode i grijanje.
U cilju omogućavanja naknadnog strujanja vanjskog zraka neophodna je uporaba prolaza vanjskog zraka. To su otvori u omotaču zgrade, raspoređeni u području prozora ili u području konzola.

Zračna povezanost između prostorija s odlaznim i dolaznim zrakom može se osigurati i kada su vrata zatvorena preko nadstrujnih prolaza zraka, to se primjerice otvori s rešetkama na vratima WC-a ili nevidljivi otvori integrirani u okvirima vrata.

Ventilacijsko-odzračni uređaji s rekuperacijom topline – rade pomoću centralno raspoređenog ventilacijskog uređaja, koji sadrži ventilator dolaznog i odlaznog zraka, prijenosnik topline za pred zagrijavanje usisanog vanjskog zraka uz pomoć topline iz odlaznog zraka (rekuperacija topline) te zračnih filtra.
Odlazni zrak se kod uređaja s odlaznim zrakom usisava, transportira se zračnim vodovima do ventilacijskog uređaja, tamo se hladi prema rekuperaciji topline i odvodi preko krova.

Vanjski zrak se iz higijenskih i termičkih razloga usisava na visini od najmanje 3 metra iznad tla, i filtriran se transportira do ventilacijskog uređaja.
Tu se uz pomoć topline iz odlaznog zraka zagrijava te se na kraju na odgovarajućim mjestima raspoređuje kao dolazni zrak u prostorije s dolaznim zrakom.
Naknadno zagrijavanje dolaznog zraka može izostati ukoliko su uređaji sa stupnjevima rekuperacije topline iskorišteni više od 85%.
Uz ventilacijsko-odzračne uređaje može se zbog rekuperacije topline uštedjeti najviše energije. Pretpostavka zato je da je omotač zgrade zrako-nepropustan, te da korisnici u sezoni grijanja prozore uglavnom drže zatvorenim.

Sljedeći potencijali uštede mogu se realizirati uz pomoć transformatora topline iz zemljine kore (cijevi za pred zagrijavanje vanjskog zraka ispod kuće) i uz pomoć toplinskih crpki. Zbog dodatnih troškova nalaze trenutno primjenu pretežno kod pasivne gradnje kuća (energetska potreba manja odn15 kWh(m²xa).
Pregled sistemskih varijanti kontroliranog provjetravanja stana u ovisnosti o tipu zgrade odnosno o energetskom standardu)1=:

Obiteljska kuća:

Centralni uređaj za provjetravanje (jedan centralni ventilator)
Ventilacijski uređaj bez rekuperacije topline
Ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline preko toplinske crpke zrak/voda
Ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko toplinske crpke zrak/zrak
Decentralni ventilacijski uređaj (više manjih ventilatora)
Decentralni pojedinačni ventilatori(po prostorijama) bez rekuperacije topline
Decentralni pojedinačni ventilatori (po prostorijama) s rekuperacijom topline preko pločastih prijenosnika topline

Pasivna kuća:

Centralni ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko prijenosnika topline
Centralni ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko toplinske crpke zrak/zrak (zagrijavanje zraka)
Zračno zagrijavanje

Više-obiteljska kuća:

Centralni ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko pločastog prijenosnika topline
Centralni ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko toplinske crpke zrak/zrak ili toplinske crpke zrak/voda.
Centralni ventilacijski uređaj bez rekuperacije topline
Zračno grijanje (samo kod standarda pasivne kuće)

Stara gradnja:

Centralni ventilacijsko-odzračni uređaj s rekuperacijom topline preko pločastih prijenosnika topline
Centralni ventilacijski uređaj s rekuperacijom topline preko toplinske crpke zrak/voda
Centralni ventilacijski uređaj bez rekuperacije topline
Decentralni pojedinačni ventilatori (po prostorijama) bez rekuperacije topline