Solarni kolektori za toplu vodu i zidno grijanje

Čak i u ljetnom razdoblju- jer u konačnici služi i za pripremu tople vode. Nažalost tako gubi u pravilu plin i loživo ulje i ispušta ispušne plinove u zrak. Solarni kolektori zamjenjuju proizvodnju topline. Godišnje pokrivaju 60 % potrebe za toplom vodom , te tako smanjuju za 60% i uporabu plina i loživog ulja. Termički solarni uređaj se u pravilu sastoji od kolektora, regulatora i spremnika. Bakreni limovi sakupljaju toplinu u kolektoru, koja se onda preko crpki transportira kroz izolirane bakrene cijevi te se u spremniku dovodi do vode. On je proizvođač topline i ne smije se miješati s fotovoltaik uređajem, koji koriste struju za proizvodnju električne energije.

Solarni kolektori za pripremu tople vode – optimalna uporaba

Položaj: Zbog dovoljne količine sunčeva zračenja se mogu postaviti bilo gdje u Njemačkoj.Najviše topline se dobije kada su kolektori na krovu postavljeni između jugozapada i jugoistoka, pod optimalnim kutom od 30°. Odstupanja međutim ne predstavljaju problem i mogu se izjednačiti velikim površinama koletora. Osim krova su za postavljanje uređaja pogodne lokacije kao fasada, zimski vrt, garaže i sl. pri tome svakako treba voditi računa o tome da spoj cijevima između polja kolektora i spremnika tople vode ne bude duži od 50 metara.

Veličina:

Kao orijentacijska mjera služi podatak fa je po osobi potrebno montirati 1,5 do 2 m2 kolektorske površine za pripremu tople vode. Veća površina na zapadnoj odnosno istočnoj strani može osigurati istu snagu. Kako bi se i u zimskom razdoblju postiglo pokrivanje solarne opskrbe toplom vodom, kolektorska površina se mora povećati. To se obično zbog većih troškova i viška energije ne isplati.

Solarni spremnik:

Orijentacijska vrijednost volumena spremnika tople vode kreće se oko 75 do 100 litara po osobi u jednom kućanstvu. Toplina se u spremniku predaje vodi preko izmjenjivača topline. Topla voda tako stoji na raspolaganju noću ili za vrijeme kišnih dana. Svakako treba voditi računa o dobroj izolaciji spremnika. Minimum sloja izolacijskog materijala mora iznositi 12 cm. Isto vrijedi i za priključke i cjevovode: moraju biti dobro izolirani.

Optimalna uporaba:

kod planiranja svakako razmislite koliko tople vode trebate u vašem kućanstvu. Veći spremnici omogućuju bolju iskorištenost sunčeve energije te tako povećavaju i komfor, međutim poskupljuju uređaj. Morate misliti i na priključak za stroj za pranje suđa i perilicu- oni se međutim mogu bezproblema spojiti na cirkulacijski tok tople vode preko mješovitog ventila. Ukoliko nema dovoljno tople vode u spremniku, automatski se uključuje uređaj za grijanje! To grijanje međutim mora biti isprogramirano tako da se to događa navečer. Tako sunce ima preko dana šansu da preutzme dodatno grijanje. Ukoliko Vam i ranije nestane tople vode, kotao za grijanje se jednostavno uključuje pritiskom na gumb.

Kombi rješenje: Topla voda i grijanje

Lokacija:

Ako imate dovoljno mjesta na krovu za solarne kolektore, možda bi trebalo razmisliti o većem kombiniranom rješenju, kod kojeg se osim pripreme tople vode zimi može osigurati i solarno grijanje. Kolektorske površine su veličine od 20 do 50 m2, dakle veće nego kod običnih uređaja, te je optimalna njihova montaža pod nagibnim kutom od 60°, kako bi se zimi za grijanje koristilo zračenje sunca koje je u niskom položaju.

Kombi-spremnici:

Kombi uređaji imaju specijalne kombi spremnike, koji istovremeno mogu služiti kao spremnici topline, za pripremu tople vode i kao pufer spremnici za grijanje. Solarno zagrijana voda crpi se direktno do grijanja površina( podno ili zidno grijanje) ili se međuskladišti upufer spremnik za sljedeću uporabu. Radijatori nisu pogodni upravo zbog velikih toplinskih gubitaka. Kombi spremnik mora imati termoizolaciju debljine od najmanje 20 cm. Takvi uređaji funkcioniraju najbolje u dobro izoliranim kućama, s modernim uređajima za grijanje. S dobrim kombi solarnim uređajem godišnje možete uštedjeti i do 450 litara loživog ulja.

S salorano termičkim urađejem u budućnost

Troškovi:

Troškovi za gotovi instalirani solarno termički uređaj za četveročlano kućanstvo kreću se između 4.000 do 6.000 eura za ravne kolektore, 30 % više za vakuumske cijevne kolektore. Ukoliko paralelno želite i grijanje, investicija se povećava za još ca. 4.000 eura. Kod ugradnje novih uređaja su kondicije nešto povoljnije, možete ušparati gotovo 20% troškova u odnosu za naknadno instaliranje. Zato: planirajte za budućnosat, mislite i na povećanje obitelji. Naknadna montaža je uvijek moguća, ali može biti iznimno skupa.

Održavanje:

Održavanje se vrši godišnje provjerom kotla za grijanje. Generalno gledano solarno termički uređaji funkcioniraju desetljećima bez potrebnog održavanja. Jedino treba redovito eleiminirati onečišćenja koja stvaraju sjenu na kolektorskim površinama.

Vijek trajanja:

Izrazito kvalitetni uređaji imaju vijek trajanja od najmanje 30 godina. Većina proizvođača daju višegodišnju garanciju za komponente uređaja.

Dozvole:

U većini slučajeva nisu potrebne nikakve dozvole za montažnu solarno termičkih uređaj.

Kada ugraditi solarno termički uređaj?

Odluka za i protiv solarnog uređaja temeljna je odluka. Cijene energenata plina i loživog ulja su sve veće-ukoliko s druge strane želite živjeti u budućnosti energetski učinkovito-svakako planirajte obnovljive energije. Moderni uređaj za grijanje, npr. s drvenim peletima dopunit će sigurno Vaša razmišljanja , jer štedi troškove i štiti okoliš.

Nova ugradnja:

Ukoliko se ne želite već sada odlučiti za solarni uređaj, možete makar postaviti cijevi i kabel za kolektorski vodič- to će Vam znatno uštedjeti troškove kod naknadne ugradnje! Generalno kod nove ugradnje možete uštedjeti 20% troškova, ukoliko direktno planirate takav uređaj.

Stara ugradnja:

Stari uređaj za grijanje ne morate izbaciti van, ako ste planirali solarni uređaj. Iako se iz razloga energetske učinkovitosti (troškovi i okoliš) preporuča življenje uz novi uređaj za grijanje te uz osiguranu dobru termoizolaciju. Ukoliko Vam svakako predstoji renoviranje krova ili zamjena kotla za grijanje – najbolje je odmah ugraditi i solarno termički uređaj.