Tekuća topla voda

Kako bi se zagrijala voda za kuhinju i kupaonu, postoje decentralni sistemi kao što su bojler, protočni bojler, ali i centralni sistemi, koji se kombiniraju s grijanjem.

Decentralni sistemi za pripremu tople vode

U mnogim kućanstvima su još uvijek u uporabi decentralni sistemi za grijanje vode: prednost leži u kratkim vodovima, jer uglavnom su postavljeni tamo gdje se koriste. Tako se uglavnom mogu jednostavno instalirati i naknadno.Investicijski troškovi za decentralne sisteme su uglavnom manji, troškovi uporabe su međutim veći nego kod centralnih sistema. Osim toga ne mogu se priključni sunčevi kolektori. U pojedinačnim slučajevima jedan decentralni sistem može biti ekonomičniji, ukoliko kotao za zagrijavanje i mjesto uporabe tople vode leže daleko jedan od drugoga.Kod decentralnih sistema su plinski i električni protočni bojleri za kupaonu znatno ekonomičniji od spremnika tople vode. Za umivaonik su pogodniji mali električni spremnici, koji se uključuju samo prema potrebi.

Centralni sistemi za pripremu tople vode

  • Kombinirani kotao ili kombinirani grijači kotla nemaju spremnik, već zagrijavaju vodu kao kod protočnog bojlera. Koriste se uglavnom za manje obiteljske kuće ili etažne stanove. Može se priključiti više armatura(pipa), ali se ne može istovremeno koristiti topla voda.
  • Kotlovi za grijanje sa spremnikom tople vode najpogodniji su za uštedu troškova i energije. Topla voda za uporabu u kuhinji i kupaoni se priprema u dobro izoliranim spremnicima. Ovi sistemi se izvanredno mogu kombinirati sa solarnim uređajima.Cirkulacijski vodovi:Kod centralnih sistema vodovi mogu biti dugački. Kako bi do pipe dospijela izrazito vruća voda, kroz vodove stalno cirkulira topla akumulirana voda, koju pokreće elektronska crpka. Ta crpka je vremenski upravljana, tako da primjerice noću i preko dana kada nikoga nema kod kuće miruje. Kako bi se izbjegli toplinski gubici izrazito je važna izolacija svih cijevi.
  • Uporaba obnovljive energije
  • Centralni, akumulacijski sistemi se jako dobro kombiniraju sa solarnim uređajima i toplinskim crpkama. Važno je pri tome da se dobivanje energije, dodatno grijanje ili potroünjs reguliraju upravljaökom tehnikom.
  • Solarnotermička postrojenja: preko solarnih kolektora na krovu u ljetnom razdoblju kotlovi za grijanje su uglavnom iskljuöeni. Zimi ure+aj osigurava predzagrijavanje vode te tako reducira troükove pripreme tople vode. Ukupni troškovi su nešto veći od konvencionalnih uređaja za pripremu tople vode upravo zbog investicije u uređaj. Međutim uzevši u obzir sve veća opterećenja okoliša i sve manje resurese kao što su fosilni energenti, ova investicija je orijentirana na blisku budućnost.
  • Toplinske crpke: Toplinske crpke koriste primjerice toplinu odlaznog zraka iz ventilacijskih uređaja, toplinu zemlje i okoline. Posebno kod nižih prolaznih temperatura, kao kod podnog grijanja, toplinske crpke mogu ostvariti uinkoviti stupanj grijanja. Za pogon agregata toplinska crpka zahtijeva doduše električnu struju. Kod kuća niže energetske vrijednosti i kuća sa samostalno proizvedenenom solarnom strujom moguće je odricanje od drugih vrsta energije.