Toplinske crpke

Toplinska crpka radi bez emisija te je jedna od metoda ekoloških načina grijanja i tople vode.

Toplinska crpka: hladnjak obrnut

Tko za grijanje koristi toplinsku crpku, taj koristi besplatnu toplinu okoline iz vode, zemlje i zraka, odnosno obnovljivu energiju. U osnovi, radi kao hladnjak, samo u obrnutom smjeru.Rashladni krug toplinske crpke izvlači toplinu iz okoline.Ista se onda dovodi na višu razinu temperature te koristi za grijanje i toplu vodu. Sve se to događa u zatvorenom krugu: Prvo raste pritisak  temperature rashladnih sredstava, onda se toplina prenaša na vodu za grijanje i pritisak i temperature rashladnog sredstva ponovo pada, proces počinje ispočetka.

Idealno u kombinaciji sa grijanjem površina

Moderna toplinska pumpa se može koristiti za grijanje, toplu vodu, pa lak i za ventilaciju i hlađenje kuće.Električne toplinske crpke se koriste naširoko, al ii plinske toplinske crpke su sada dostupne.Tko želi pokrivati radnu struju za svoju električnu toplinsku crpku iz obnovljive energije, kombinirat će toplinsku crpku s fotonaponskim sustavom. Najučinkovitije su toplinske crpke sa niskim temperaturnim sustavom,te su zato površinsko grijanje kao zidne grijalice i podno grijanje idealni partneri.

Dobro planiranje je dobro grijanje

Kako učinkovita toplinska crpka radi, može se vidjeti na tzv. COP vrijednostima. COP vrijednost 4 znači, da se 4-struka unešena energija ponovno generira kao toplina .Ova vrijednost ne pomaže samo da bi usporedili različite modele.Također dodjela zahtjevanih sredstava je predmet dovoljno visoke COP vrijednosti.

Toplinske crpke – varijante

Dostupne su tri izvedbe toplinskih crpki

Tlo-voda-toplinska crpka:

Ona koristi toplinu iz zemlje (geotermalnu energiju). Prednost: Geotermalne toplinske crpke postižu visoke prinose. Međutim su napori za razvijanje, a time i investicijski troškovi relativno visoki.

Voda-voda-toplinska crpka:

Onda izvlači toplinu iz podzemne vode. Za to su potrebna dva bunara, bunar za crpljenje i za brizganje.Osim toga mora biti dostupna  podzemna voda u dovoljnoj količini i kvaliteti. Ova toplinska crpka može postići najveće razine učinkovitosti, što znači da ona generira najviše topline.Za instalaciju je vlasnicima kuća potrebna dozvola od lokalnih vlasti vode.

Zrak-voda-toplinska crpka:

Ona uzima toplinu iz okolnog zraka ili ispušni zrak u kući. Trošak za izvor topline, a time i troškovi ulaganja su relativno niski.Nedostatak: Zrak-voda-toplinska crpka postiže nižu vrijednost učinkovitosti nego prve dvije varijante.