Toplinske crpke voda / voda

Način djelovanja: za toplinske crpke na vodu/vodu potrebna su dva bušenja zdenaca (zdenac koji crpi i zdenac koji vraća vodu).

Iz prvog se zdenca vadi topla voda; u toplinskoj crpki voda se hladi na do 5 °C, te se ista preko zdenca za odvod vraća u zemlju. Toplota, koja se do 80% crpi iz podzemne vode pokriva ovakvim načinom i do 100% Vaših potreba za toplinom.

Toplinsku energiju podzemnih voda optimalno iskoristiti: s različitim kapacitetima toplinske crpke grijanja pokrivaju cjelokupnu potrošnju jedno i dvo obiteljskih kuća. Preduvjet za djelovanje voda/voda jesu dva zdenca (zdenac koji crpi i zdenac za vraćanje) i dovoljne količine podzemnih voda određene kvalitete. Ova toplinska energija dovodi se preko izmjenjivača toplote do vode za grijanje i optimalno se iskorištava. Ovisno o potrošnji voda za grijanje može se zagrijati i do 60 °C. Temperatura podzemne vode prilikom ulaza u sustav iznosi od +7 °C i +20 °C. Ova temperatura je i u najvećoj zimi relativno konstantna. S ugrađenim regulatorom toplinske crpke može se uključiti i solarni uređaj za zagrijavanje vode. Sustav je tako koncipiran da se može koristiti za skoro svaku vrstu podzemnih voda. Pored navedenog moguća je kombinacija sa solarnim uređajem, koji dodatno smanjuje troškove.

Prednosti sustava na jedan pogled:

Četiri različita stupnja djelovanja za jedno i dvo-obiteljske kuće
Izvor toplote: podzemne vode: mogućnosti uporabe od + 7 °C do + 20 °C temperature vode.
Za automatsko zagrijavanje vode za grijanje do + 60 °C za cijelo područje djelovanja
Prilikom rada uređaj je jako tih
Veliki godišnji učinak
S ugrađenim solarnim regulatorom i regulatorom za grijanje

Uzimajući cijelu godinu u obzir s toplinskom crpkom voda/voda postići ćete najveću uštedu energije. To je u prvoj liniji zbog toga, jer je temperatura podzemne vode konstantna tijekom cijele godine, i iznosi – što je za toplinsku crpku jako puno – između 8 °C i 12 °C.

Pri korištenju ovog izvora energije toplinska crpka iz jednog dijela proizvodi pogonsku energiju struju a iz preko pet dijelova toplinsku energiju!