Trošak hlađenja prostora

U nekim zemljama rasvjeta sudjeluje do 20 posto u ukupnoj potrošnji električne energije. Tom iznosu treba dodati količinu električne energije koja se troši u klimatiziranim zgradama da se oslobođena toplina od rasvjete odvede rashladnim sustavom. Za svaki kilovat snage rasvjete sustav za hlađenje treba 0,5 kW da se tako oslobođena energija odvede sustavom hlađenja. Svako smanjenje osvjetljenosti i uporabe rasvjete smanjit će potrošnju energije u sustavu hlađenja.

Zbog toga je potrebno dati preporuku za smanjenje potrošnje energije u sustavu rasvjete i stupnja osvijetljenosti, predložiti metode za jednostavnu uštedu energije i dati upute za upotrebu energetski djelotvornijih sijalica i svjetiljki u postojećim i novim zgradama. Rasvjeta je itekako prikladna za uštedu električne energije.

Smanjiti osvjetljenost prostora

Prvi korak u smanjenju potrošnje električne energije jest da se smanji osvijetljenost u prostorima u kojima je viša od stvarno potrebne. Jedan od glavnih uzroka prevelike osvijetljenosti u robnim kućama te poslovnim i javnim zgradama je njezina jednolikost. Ona se održava da bi se udovoljilo zahtjevima najkritičnijih poslova, što znači rasipati energiju u prostorima gdje takvih poslova nema. Jednolika osvijetljenost treba se pretvoriti u selektivnu. Svaki pojedini funkcionalni prostor unutar zgrade te svaki pojedini posao koji se obavlja unutar određene prostorije treba biti osvjetljen samo do stupnja potrebnog za taj posao i za vrijeme njegovog obavljanja. Primjenom sustava jednolike rasvjete osvijetljene su sve površine podjednako pa se tako troši čak i preko 50 posto više energije nego sustavom selektivne rasvjete. Treba, dakle, usmjeriti rasvjetu i prilagoditi je poslu koji se obavlja.

Poslovi koji zahtijevaju različitu osvijetljenost ne trebaju se obavljati u istom prostoru. Učinkovitost rasvjete može se povećati ako se srodni poslovi grupiraju. Ako to nije moguće, onda treba osigurati pojedinačnu rasvjetu, kao primjerice svjetiljku za crtaćim ili pisaćim stolom. Najbolji način da se smanji osvijetljenost nekog prostora u postojećim zgradama jest smanjiti broj sijalica u svjetiljki. U postupku prelaska s jednolike rasvjete na selektivnu, mogu se u svjetiljkama pojedine sijalice zamijeniti učinkovitijim. To će povećati osvijetljenost na tom mjestu, a smanjit će se broj sijalica u svjetiljki na drugim mjestima.

PRO Gradnja