Ulje, plin ili peleti?

Zamjena zastarjelog grijanja može znatno smanjiti potrošnju energije. Nedavno usvojeni pravilnici od strane vlasti prisiljavaju mnoge potrošače na zamjenu starog grijanja. No, za koji sustav da se odlučimo. Ovo su prednosti i nedostaci grijanja na ulje, plin i pelete.

Evo jednog primjera u praksi iz Njemačke

Zadnjih godina usvojene norme o potrošnji energije a time povlače za sobom obaveznu izmjene starih grijanja do 2015 godine. “Ta odluka se odnosi na velik dio kućanstava”. To bi bilo isplativo i za potrošače, koji nisu zahvaćeni obvezom mijenjanja grijanja – osobito, ako su namjeravali ionako obnavljati. Čak i onaj koji gradi novo, postavlja pitanje, koje je grijanje najbolje.

Grijanje je najveći potrošač energije u kućanstvu

Udio ukupne potrošnje energije u privatnim kućanstvima na grijanje. “2012 godine je od ukupne potrošene energije u kućanstvu utrošeno 70,0 posto samo na grijanje”. Odgovarajuće uštede grijanja se unosno isplate u tom području. Ovisno o tome, koliko učinkovito postojeći sustav grijanja radi, izmjena grijanja nudi visoki potencijal uštede. Prema mjerenjima se sa obnovom zastarjelog sustava za grijanje može reducirati potrošnja energije za oko 15 posto.

No koji sustav za grijanje je najjeftiniji i najbolji? “Savršeno grijanje ne postoji”. “Koje je grijanje pojedinačno pravo, ovisi o vrsti nekretnine, osobnim preferencama vlasnika i raspoloživog prostora.” I procjena cijena pojedinog energenta mora se učiniti kod budućeg novog rijanja.
Grijanje na pelete: ugodnije klime, jeftiniji i stabilne cijene

Već nekoliko posljednjih godina je grijanje na pelete sve popularnije. Samo od 2008 do 2012 godine se je npr. broj grijanja na pelete u Njemačkoj za gotovo 280.000 postrojenja udvostručilo. Do kraja 2013 godine se procjenjuje, da će biti oko 325.000 ugrađenih grijanja na pelete.

Za razliku od ulja i plina, pelete izgaraju praktični neutralno CO2. Kod početka se otpušta ista količina ugljičnog dioksida, koji je prethodno bio spremljen u drvu. Osim toga su pelete dosta povoljne. Cijena po kilovatsatu je prema podacima sa tržišta u prosjeku oko 4,5 kn. Ulje (6 kn) i plin (3,7 kn), su nešto malo skuplji.

Zbog sve veće popularnosti grijanja na pelete, mogla bi cijena istih u budućnosti porasti. Međutim, to se gorivo u posljednjim godinama unatoč već naglom povećanju potražnje pokazalo kao iznimno stabilno s obzirom na cijenu. Prema njemačkom Institutu za pelete je tona peleta 2009. u prosjeku koštala 221 eura.

2012. godine je cijena porasla na 236 eura, što ukazuje na porast cijene od nešto manje od sedam posto u četiri godine.

Za usporedbu: cijena ulja i plina je samo u posljednjoj godini porasla za 11,2 (lož ulje) odnosno 7,7 posto (plin). No unutar jedne godine su cijene peleta varirale. Prema izračunu na temelju posljednjih deset godina, plaća se od svibnja do srpnja u prosjeku deset posto manje nego u prosincu.

Nedostaci peleta za grijanje: nabavna cijena i potreban prostor

Nabavna cijena peleta za grijanje je relativno visoka. Postrojenja su obično nekoliko tisuća eura skuplje nego postrojenja za grijanje na ulje, iste snage. Još veća razlika u cijeni je za grijanje na plin, koje ne trebaju spremnik za goriva. “Visoki troškovi se amortiziraju na temelju znatno nižih troškova goriva, već nakon nekoliko godina“, tješi agencija za energiju.

No unatoč tome, treba prvo imati novac za kupnju. „Naravno, vlasnici nekretnine moraju znati, u koje vrijeme mogu snostiti troškove“. No, ne financirate samo vi. Vlasnici kuće mogu kod ureda za gospodarstvo i nadzor izvoza (BAFA) ili kod banke zatražiti državno sufinanciranje. “Sufinanciranje za kotlove za pelete trenutno iznosi, ovisno o izvedbi, do 2900 eura“.

Osim troškova kupnje, problematičan može biti i potreban prostor za grijanje na pelete. Za isti kapacitet topline, volumen kotla za gorivo mora biti gotovo dvostruko veći, nego je to potrebno za spremnik za grijanje na ulje. Čak i u kućama sa podrumima, ponekad nedostaje mjesta za kotao. No, spremnik za pelete se može ukopati u zemlju – na primjer ispod prilaza. No, to je onda povezano za značajnim građevinskim radovima.

Grijanje na ulje: trajno i učinkovito

Prema nedavnom istraživanju dimnjačara, u Njemačkoj je preko 5,8 milijuna kućanstava u 2012 godini koristilo grijanje na lož ulje. Oko 1,2 milijuna ih je bilo starije od 21 godine, a gotovo 500.000 starije od 29 godina. No trajnost nije jedini argument za ovaj sustav grijanja.

Moderna grijanja na ulje sa kondenzacijskom tehnologijom spadaju među najučinkovitije tehnologije grijanja uopće.

Sustavi sa kondenzacijskom tehnologijom vode toplinsku energiju i ispušne plinove opet natrag u grijanje, prije nego izađe iz dimnnjaka. Ako je kondenzacijski kotao pravilno podešen, moderno grijanje na ulje u kombinaciji sa sustavima, koji su prije 15 do 20 godina bili dostupni na tržištu, mogu smanjiti potrošnju energije za više od deset posto.

Fluktuaciju cijena i – povećanja treba imati na umu

Ozbiljni nedostatak kod grijanja na lož ulje je u velikim oscilacijama cijena. U posljednjih deset godina se je cijena utrostručila. Samo  prošle godine su troškovi za prosječni stan sa 70 četvornih metara u 2012 godini porasli za 100 eura (11.2 posto).

Čak i unutar jedne godine, podlježu cijene lož ulja za grijanje znatnim oscilacijama. Unutar nekoliko mjeseci se cijene mogu udvostručiti ili prepoloviti. 100 litara lož ulja je u srpnju 2008 koštalo preko 90 eura, dok su u veljači 2009 godne koštali 46 eura. Samo dva mjeseca kasnije je cijena porasla za gotovo 50 posto, odnosno na preko 67 eura.

Za povoljnu kupovinu, potrošači moraju odabrati pravo vrijeme. Često su potrošačke cijene na kraju razdoblja grijanja najpovoljnije. Međutim, trenutna cijena sirove nafte igra važnu ulogu.

Tko želi povoljno kupiti lož ulje, trebao bi pratiti trenutne potrošačke cijene lož ulja kao i njegov razvoj. Također treba dobro pratiti svaku isporuku lož ulja. Neka dobavljači naplate previše.

Grijanje na plin je i dalje najpopularnije

Još uvijek se u gotovo polovini privatnih kuća novogradnje ugrađuje plinsko grijanje.

Prednosti su brojne: plinski grijač zauzima malo prostora, jer za razliku od ulja i peleta ne treba spremnik. Ako u kući nemate podruma, je plinsko grijanje već samo zbog toga što ne treba prostor dobar izbor.

Opremljen sa modernom kondenzacijskom tehnologiom, radi grijanje na plin također učinkovito, a troškovi kupnje su također relativno niski. Plinski kondenzacijski kotlovi su po cijeni na istoj razini kao i kondenzacijski kotlovi za grijanje na ulje, no kod plinskog grijanja nemate troškova za spremnik. Grijanje na pelete je često duplo skuplje nego plinsko grijanje iste učinkovitosti i što se tiče troškova,  amortizira se tek nakon nekoliko godina.

Kod grijanja na plin treba pripaziti na cijenu i sigurnost

Budući da je cijena prirodnog plina povezana sa tzv. naftnom cijenom, mora se i ovdje računati na znatno povećanje cijena tijekom godina. Međutim, tijekom cijele godine, cijena plina potrošaćima ostaje relativno ista. Tko želi povoljno kupovati, mora unatoč tome i samoinicijativno djelovati.

Od liberalizacije energetskog tržišta, potrošaći mogu sami birati svog opskrbljivača plinom. Glavni opskrbljivači nisu rijetko nekoliko stotina eura skuplji nego jeftiniji dobavljači. S ovim plinskim kalkulatorom ćete brzo pronaći najboljeg ponuđaća u vašoj regiji.

Budući da  plin u vrlo niskim koncentracijama od 4,5 volumena može uzrokovati ekploziju, sigurnosni aspekt zaslužuje posebnu pozornost kod grijanju na plin. Jednom godišnje mora stručnjak izvršiti kontrolu nad plinskim uređajima i po potrebi ih popraviti. Najmanje svakih dvanaest godina se moraju pregledati vodovi.

Osim toga, bi trebao i sam vlasnik jednom godišnje izvršiti potpunu kontrolu na svim sigurnosnim točkama. Ovaj popis za kuću pokazuje, na što trebate pripaziti prilikom kontroliranja kuće. Ako negdje izlazi plin, sve ovisi o jednoj sekundi – zato reagirajte ako osjetite miris plina.

Provjerite alternative i otiđite na individualno savjetovanje

“Prilikom usporedbe različitih vrsta grijanja, potrošači ne bi smjeli zaboraviti toplinske crpke i solarnu toplinsku energiju“ preporučuju stručnjaci za energiju iz Präg-a. Toplinske crpke su prilikom kupnje prilično skupe, ali zato vrlo učinkovite. Radni troškovi i troškovi održavanja su niži nego kod grijanja na lož ulje ili plin.

“Najučinkovitije su toplinske crpke sa niskom temperaturom grijanja, npr. podno grijanje“ to je preporuka. I ugradnja toplinske crpke dobiva državnu potporu.

Vrlo često se danas konvencionalna grijanja na lož ulje ili plin kombiniraju sa solarnim sustavom, koji onda, primjerice osiguravaju energiju za toplu vodu. Moguća je i, ali rjeđa kombinacija i kod grijanja na pelete. Još povoljnija nego pelete je grijanje pomoću rasplinjača. No, kod tog grijanja morate uvijek dodavati drva, što nije za svakoga.

Na svaki način, prije donošenja odluke, za koji sustav grijanja ćete se odlučiti, savjetujte se individualno na odgovarajućem mjestu ili neka vas neovisno savjetuju.

Organizacije poput udruge za zaštitu građevina, udruge privatnih graditelja ili lokalni potrošački centri šalju na zahtjev neovisnog konzultanta za energiju. U Njemačkoj savjetovanje na licu mjesta je u mnogim slučajevima sufinancirano od strane BAFA-e. U tom slučaju stručnjak zajedno sa vlasnikom kuće razrađuje činjenice ovisno o njegovim osobnim preferencama i potrošnji, financijskoj situaciji kao i lokalnim uvjetima za optimalno grijanje.