Uređaj za grijanje – uređaj ogrjevne moći – stupanj korištenja

Ogrjevna moć označava ukupnu količinu topline, koja nastaje pri sagorijevanju, to znači i toplotu, koja se veže u vodenoj pari ispušnih plinova. Međutim, ogrjevna vrijednost uzima u obzir samo toplotu, koja se može koristiti bez kondenzacije ispušnih plinova. Što je razlika između vrijednosti ogrjevne moći i ogrjevne vrijednosti veća, uporaba tehnike ogrjevne moći je efikasnija. Korištenjem zemljina plina kao goriva razlika je najveća i dobitak energija najočitiji. Tradicionalno se stupanj učinkovitosti odnosi na ogrjevnu vrijednost.

Kako bi se konvencionalni kotlovi za grijanje mogli usporediti s kotlom ogrjevne moći, treba se drži ove definicije i pribrajati dodatni dobitak toplote iz kondenzacije ispušnih plinova – zbog svega navedenog stupanj učinkovitosti leži preko 100%.

Za kotao prikladno je lož ulje, zemljin plin, tečni plin ili kruta goriva kao drveni pelet.

Pri odabiru goriva treba uzeti više faktora u obzir:

  • troškovi investicije,
  • troškovi održavanja,
  • djelovanje na okoliš,
  • fleksibilnost,

Kotao za grijanje – koje prednosti nude kotlovi s ventilatorima na ulje/plin?

Konstrukciju kotla u najvećoj mjeri određuje gorivo. Kotlovi s ventilatorima na ulje/plin ostavljaju mogućnost korištenja i drugih goriva. Kod ove vrste kotla moguće je, jednom odabranu jedinicu goriva promijeniti na drugu vrstu goriva (npr. s ulja na plin). Tako kotao postaje ili plinski ili uljni kotao.

Kotao na grijanje – zbog čega se razlikuju kotlovi na niske i kotlovi na visoke temperature?

Obje vrste kotlova su moderni uređaji. Ovi kotlovi su drugačije konstruirani nego što su to bili stari modeli i sagrađeni su od visoko kvalitetnih materijala. Zbog toga je moguće, temperaturu kotla sniziti ispod 65°C. Kako se ne proizvodi više toplote, nego što je trenutno potrebno, gubitci hlađenja kotla su manji.Pred temperatura, to znači temperatura s kojom se topla vodu crpi do radijatora, u ovakvim slučajevima ne mora se više proizvesti miješalicom, nego se proizvodi direktno u kotlu.Kotao na niske temperature klizi s donjim ograničenjem temperature između 75° i 40°C pa čak i niže. Kotao na niske temperature ima klizeću temperaturu tople vode bez donjeg ograničenja temperature. Zbog toga se može i isključiti, ukoliko nije potrebna toplota. Međutim, osnovna temperatura kotla na nisku temperaturu uvijek se mora održavati kako u kotlu za grijanje ne bi došlo do kvara, zbog kondenzacije, koja nastaje u području grijanja. Kotlovi na nisku temperaturu rabe se prije svega kod podnog grijanja, jer kod takvih sustava pred temperatura ionako ne prelazi 50°C.