Uručeni energetski certifikati za sedam stambenih zgrada

Riječ je o stambenim zgradama u Radauševoj ulici 1-3 i 5, Ulici Alexandera Von Humboldta 6-8, Aleji Antuna Augustinčića 18, Malešnici 14, Ulici Ante Mike Tripala 2-4 te Vlaškoj 68, koje je tvrtka Monel d.o.o. iz Zagreba prijavila na natječaj Fonda. Energetske certifikate izradila je zagrebačka tvrtka Planetaris d.o.o.

“Sve naše prijavljene zgrade prošle su na natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Budući da danas uručujemo certifikate prvim zgradama koje su certificirane i koje je Fond sufinacirao, željeli smo to obilježiti na poseban način”, kazao je Dražen Pomper, direktor tvrtke Monel d.o.o. za upravljanje zgradama te dodao: “Naše stalne edukacije suvlasnika o temama vezanim za racionalno korištenje energije potaknulo je do sada predstavnike stanara 34 zgrada na prijavu za natječaje Fonda. Energetski pregledi će pokazati gdje su najveći gubici energije i koje mjere bi trebalo poduzeti da se ti gubici smanje na minimum. Sve te zgrade, osim što će imati energetske certifikate, moći će se kandidirati i za natječaje energetske obnove, za koji je preduvjet posjedovanje certifikata”.

Povodom svečanog uručenja certifikata, arhitektica Željka Hrs Borković iz tvrtke Planetaris i predsjednica Hrvatske udruge energetskih certifikatora održala je predavanje na temu ‘Energetski certifikat – prvi korak za uspješnu provedbu projekata energetske obnove zgrada’ te istaknula: “Energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata prvi je korak za uspješnu provedbu energetske obnove te predstavlja priliku za ozbiljnu stručnu analizu i ustanovljavanje potencijala energetske učinkovitosti u zgradama. Energetska obnova predstavlja najveći potencijal za energetske uštede na postojećim zgradama, a istovremeno je prilika za njihovo temeljito osuvremenjivanje. Projekti energetske obnove vraćaju uloženu investiciju kroz uštede, a povećavaju kvalitetu života i udobnosti boravka u zgradama. Viši standard i komfor, te obnovljena ovojnica zgrade značajno povećavaju vrijednost zgrade i stanova u njoj.”

Direktor Monela, Dražen Pomper kazao je i kako su predstavnici stanara u početku bili dosta nezainteresirani za energetsko certificiranje i energetsku obnovu, no nakon spomena mogućnosti sufinanciranja istih, mnogi su pokazali interes, a čak 14 zgrada se već odlučilo na energetsku obnovu!

“Dio novca za energetsko certificiranje dobili smo od Fonda, odnosno 30% od ukupnih troškova investicije, a ostatak smo osigurali iz pričuve. S Planetarisom smo ostvarili odličnu suradnju i puno su nam pomogli posebice u svezi pripreme složene dokumentacije potrebne za sufinanciranje”, kazao je Pomper.

Monelov trud oko informiranja suvlasnika stanova u zgradama kojima upravlja, njih čak 203, pohvalila je i dr. sc. Vesna Bukarica, načelnica sektora za energetsku učinkovitost u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tom prilikom načelnica Bukarica istaknula je: “Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podržao je projekt tvrtke Monel odobrivši sufinanciranje energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata za 7 zgrada u ukupnom iznosu od 55 tisuća kuna, što predstavlja 30% od ukupne vrijednosti investicije. Inače, u 2013. godini Fond je ukupno prihvatio 423 ponude za sufinanciranje energetskih pregleda 2.226 zgrada, od čega je 611 višestambenih zgrada koje se sufinanciraju preko upravitelja. U ovoj godini Fond će nastaviti podupirati energetsko certificiranje višestambenih zgrada, ali i izradu potrebne projektne dokumentacije za obnovu zgrada te smo samo za tu namjenu osigurali 5 milijuna kuna. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada Fond je osigurao 15 milijuna kuna te vjerujemo da će interes biti velik.”

Tijekom svečane dodjele certifikata, direktor Planetarisa Natko Bilić (MBA) istaknuo je da su se brojni projekti certificiranja zgrada koje su proveli, razvili u energetske obnove koje Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša sufinancira bespovratno u iznosu od 40%, te da su mjere energetske učinkovitosti koje su predložili postigle i do 70% ušteda u potrošnji energije.

Direktor Planetarisa, Natko Bilić naglasio je da je ključno u njihovom radu to što vode zgradu korak po korak kroz projekte energetske obnove i ostvarivanja novčanih poticaja.

U diskusiji je bilo i riječi o promjenama u Zakonu o gradnji, koji je uveo bitnu novost od 1. siječnja 2014. godine, a to je da i stanovi manji od 50 m2, koji su do sada bili izuzeti obveze certificiranja, moraju imati energetski certifikat ukoliko se prodaju, te da je preporučljiva izrada energetskog certifikata za cijelu zgradu, jer isti vrijedi i za svaki stan u zgradi. Ukoliko se radi certificiranje cijele zgrade, iznos se dijeli između svih stanara u zgradi, te je u tom slučaju cijena certifikata pojedinačnog stana i do deset puta manja u odnosu na certificiranje svakog stana zasebno.

ENERGETSKI RAZREDI:

Stambena zgrada (SZ) u Radauševoj ulici 1-3 – en. razred D

SZ u Radauševoj ulici 5 – en. razred D

SZ u Ulici Alexandera Von Humboldta 6-8 – en. razred E

SZ u Aleji Antuna Augustinčića 18 – en. razred C

SZ na Malešnici 14 – en. razred C

www.planetaris.com

Osnovna podjela zgrada prema namjeni je na stambene i nestambene zgrade

Vodič – Energetsko certificiranje zgrada 1. dio

Stambene zgrade

Nestambene zgrade

Zgrade građene prije 1940. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1940. do 1970. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1970. do 1987. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1987. do 2006. godine

Suvremena izgradnja

Energetski pregled i energetsko certificiranja zgrada