Ušteda energije i energetska učinkovitost

Kako bi se ostvario zadani cilj i povećala stopa obnove zgrada sa 1 posto na 2 posto godišnje, provode se različite mjere.

Program energetske obnove zgrada i smanjenje emisije CO2

Njemačka razvojna banka (Kreditanstalt für Wiederaufbau- KfW) za energetsku obnovu zgrada daje kredite ili novčane potpore uz povoljne kamatne stope. Kao osnovno pravilo vrijedi, što veća ušteda energije, to veći poticaj. Predviđene su različite visine poticaja za pojedine razine obnove.
Od 1. siječnja 2013. godine program je proširen. Ubuduće se u obzir uzimaju i investicijski troškovi za sustave grijanja koji koriste obnovljive izvore energije. Istovremeno postoji mogućnost kombinacije s programom poticanja koji podržava proizvodnju toplinske energije iz obnovljivih izvora energije (Marktanreizprogramm – MAP).

Pravilnik o uštedi energije (Energieeinsparverordnung – EnEV)

Pravilnik o uštedi energije (EnEV) definira standarde učinkovite potrošnje energije u zgradarstvu ili kod građevinskih projekata. Pravilnik se primjenjuje na stambene zgrade, urede i neke nestambene zgrade. U okviru Pravilnika implementiran je obavezni energetski certifikat.

Energetski certifikat

Energetski certifikat prikazuje očekivani odnosno izmjereni energetski standard zgrade i služi za usporedbu energetskih svojstava zgrada što pridonosi većoj transparentnosti na tržištu energije.

Budućnost energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Razvoj novih vrsta zgrada u Njemačkoj usmjeren je na postizanje što manje prosječne godišnje potrošnje energije, za što pasivne kuće još uvijek služe kao mjerodavan standard. Pametnom uporabom energetski učinkovitih tehnologija i dizajna, pasivne kuće bilježe potrošnju energije do 15 kWh/m2 godišnje. Certificirane komponente (prozori, vrata itd.) jamče određena energetska svojstva i omogućavaju bolje projektiranje zgrade.

Primijenjena istraživanja se pojačano fokusiraju na tzv. plus-energetske kuće (Plusenergiehäuser) ili kuće visoke učinkovitosti (Effizienzhäuser Plus). Uz učinkovito i racionalno korištenje energije u ovoj vrsti kuća razina proizvodnje energije nadilazi razinu potrošnje. Višak energije se proizvodi korištenjem obnovljivih izvora energije (posebice fotonaponskih sustava), a istodobno je uključena mogućnosti korištenja električnog automobila koji se može napuniti viškom energije proizvedene u kući. Iako se kod plus-energetskih kuća do sada radilo isključivo o novogradnji, u međuvremenu su prema standardu visoke učinkovitosti nastale prve obnovljene kuće te novoizgrađene zgrade s više stanova.

Energetska učinkovitost u industriji

Učinkovita i racionalna uporaba energije u industriji vrlo je bitan faktor. Posebice industrijske grane s visokim energetskim intenzitetom, ali isto tako i uslužni sektor, bilježe visoku potrošnju energije koja se primjenom pametnih tehnoloških rješenja može znatno smanjiti. Zadnjih nekoliko godina primjećuje se poboljšanje energetske intenzivnosti, tj. pad ukupno utrošene energije za ostvarenje jedinice bruto domaćeg proizvoda odnosno da je porasla kupovna moć po jedinici energije.

Energetska intenzivnost u Njemačkoj

Izvor: Savezno ministarstvo gospodarstva i tehnologije SR Njemačke
(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie)

Godišnji potencijal za uštedu energije u njemačkoj industriji procjenjuje se na oko 10 mlrd. eura. Za aktiviranje tog potencijala, nužno je usredotočiti savjetovanje na male i srednje velike tvrtke i ukazati na razne mogućnosti uštede energije. Istodobno se nude financijski poticaji u obliku zajmova s povoljnom kamatnom stopom ili slične mjere. Od velike je važnosti i sustav za gospodarenje energijom ISO 50001 koji preporučuje sustave i procese unutar tvrtke ili organizacije koji mogu pridonijeti uštedi energije i povećanju energetske učinkovitosti.