Ušteda na grijanju bez dodatnih troškova

Svejedno je radi li se o vlasnicima ili najmoprimcima, za jedne i druge su regulacijski uređaji povoljna alternativa za skupe i dugoročne građevne modernizacijske mjere.

S Propisom o uštedi energije (EnVE) i energetskim certifikatom od strane zakonodavca stvoreni su dobri okvirni uvjeti za energetski učinkovit ogrjevni pogon. Unatoč najboljoj mogućoj tehnici postrojenja nije nužno osiguran i štedljiv pogon grijanja jer pri tome važnu igra ulogu i ponašanje korisnika. Stoga instalater postrojenja mora dobro savjetovati svoje kupce i pronaći odgovarajuće rješenje regulacije grijanja i instalirati ga po propisima.

Štednja postaje obveza

Naime, s Propisom o uštedi energije (EnVE) i njegovom odredbom postavljeni su temelji za Energetski certifikat koji će stupiti na snagu 2008, a uključuje sve stambene i nestambene zgrade, kao i sve postojeće zgrade. Energetski certifikat stvara transparentnost o energetskoj procjeni zgrade i mora se na zahtjev predočiti najmoprimcu.
A ako se zgrada prodaje, oni koji su zainteresirani mogu pomoću tog certifikata dobiti dobar uvid u energetske kvalitete svoje potencijalno nove imovine.
Na taj će način vlasnici kuća/zgrada u budućnosti biti obvezni postojano smanjivati primarne energetske potrebe svoje nekretnine. Stoga oni ne mogu izbjeći aktivnu konfrontaciju s temom štednja energije. A to ima puno smisla. Konačno, drastični rast cijena nafte ne osjećaju samo vozači na benzinskim crpkama, već i svi najmoprimci i vlasnici kuća.

Osim toga, najavljene su povišice cijena električne energije, plina, grijanja iz toplana, što je sve posljedica rasta cijene nafte, usprkos protestnim reakcijama političara i privatnih osoba. I ne samo iz razloga doplaćivanja troškova grijanja, morao bi se probuditi čak i onaj kome je štednja energije zadnja pomisao. Jer, troškovi grijanja narasli su na zastrašujuću tzv. „drugu najamninu“ i postali su najveća režijska stavka. Dakle, krajnje je vrijeme za pokrenuti se. Ali kako?

Mogućnosti za korisnike nekretnine

U korisnike nekretnina ubrajaju se svi oni koji imaju krov nad glavom: dakle, vlasnici i najmoprimci. I stoga se mogućnosti da se utječe na mjere energetske štednje trebaju promatrati diferencirano. Vlasnik može izravno, sukladno svojoj motivaciji, provesti mjere modernizacije na nekretnini u svrhu uštede energije.
Ovamo se ubrajaju kako mjere sanacije na zgradi tako i poboljšanja tehnike postrojenja. A najmoprimac, kao korisnik, ne mora biti samo pasivni promatrač, već i sam može doprinijeti uštedi energije kroz energetski osviješteno ponašanje te provjeru i poboljšanje regulacije u prostorijama.
Prije nego što vlasnik provede skupo renoviranje, korisnik može promijeniti i svoje ponašanje i poduzeti jednostavne, jeftine mjere na radijatorima (grijalima). Regulacijska tehnika ovdje nudi odgovarajuća rješenja.

Razjašnjenje na radijatoru

Sukladno zakonskim propisima svi bi radijatori u međuvremenu morali biti opremljeni s automatski upravljanim regulacijskim uređajima. Minimalno s termostatskim ventilima. Dobro je ako je tako, ako korisnici prostora razumiju termostatski ventil u njegovoj funkciji kao automatski upravljan regulator, te ako ga aktiviraju energetski osviješteno.
Prvo je kod toga važno da se uvaže preporuke proizvođača u pogledu optimalne podešenosti, te da uslijede fina podešavanja s obzirom na energetske potrebe. Nažalost, u pogledu ovoga potrebno je još puno prosvjećivanja. Termostatski ventil se često uopće ne podešava odgovarajuće, već uopće ne ili samo kao ventil za zatvaranje i otvaranje.
To ima svoje razloge, jer „previše toplo“ se rjeđe percipira od „previše hladno“, a toplinski komfor ima prednost u odnosu na energetsku potrošnju. Preko ponašanja koje vodi računa o potrebama korisnik može izvršiti izravan utjecaj na energetsku potrošnju, a da se ne smrzne. Povrh toga postoje i drugi razlozi koji usprkos najboljem razumijevanju i izoštrenoj energetskoj svijesti korisnika ne dopuštaju optimalnu energetsku učinkovitost. U postojećim zgradama su to najčešće nedostatna osnovna opremljenost postrojenja za grijanje, te oprema u prostoru, odnosno oprema radijatora. To je problem vlasnika.

Provjera regulacije u prostoru

Termostatski ventili na radijatorima trebaju se redovito kontrolirati. Pri tome treba utvrditi jesu li još funkcionalni te odgovaraju li stvarno zahtjevima korisnika. Nakon 15-ak godina korištenja termostatskih ventila, više nije nužno zajamčena optimalna regulacija temperatura. Moderne termostatske glave su, naprotiv, učinkovitije: reagiraju senzibilnije na dovodnu toplinu, kao primjerice na sunčeve zrake.

Time je njihov potencijal uštede veći. Zamjena starih glava termostata je razmjerno mala investicija – izvedba je laka, a učinkovitost velika. Ona je, doduše, zadatak vlasnika, no može ju potaknuti i realizirati i najmoprimac, jer za to nije potrebno niti pražnjenje postrojenja za grijanje, a niti zahtjevan rad na montaži. U najjednostavnijem slučaju se stare glave ventila jednostavno zamjene za nove.

Osim toga, postoji mogućnost da se upotrijebe i elektronski regulatori radijatora. Oni mogu vrlo učinkovito raditi pojedinačno u prostoru, ili u povezanosti kao decentralizirani sustav regulacije. Ugradnja elektronskih regulatora radijatora je isto tako lagana kao i spomenuta montaža termostatskih glava. Kao pomoć za donošenje najbolje odluke slijedi kratak prikaz regulacijskih sustava.

Termostatski ventili

Kao decentralizacijski regulacijski organ termostatski ventili se ubrajaju u standardnu opremu centralnog grijanja i ispunjavanju sukladno EnEV minimalni zahtjev za regulacijom temperature. Zahvaljujući tržišnoj konkurentnosti cijena im je ostala relativno stabilna, a popravljeni su u pogledu rukovanja i optike.
Osim toga poboljšana je i funkcijska učinkovitost – dodatni argument za zamjenu stare glave termostata. U pogledu regulacijske tehnike su proporcionalni regulatori, pri čemu nužno dolazi do regulacijskog odstupanja kod temperature prostora. Činjenica, koja se manifestira osobito kod nebrižljivo planiranih i predimenzioniranih postrojenja na teret energetske učinkovitosti. Nažalost, to je čest slučaj u praksi.

Elektronički regulatori radijatora

Kao samostojeći regulator temperature izravno na radijatoru, elektronski regulator radijatora već se čitavo desetljeće uspješno dokazao u praksi. Može se navinuti/pričvrstiti bez velikih zahvata u pogledu montaže umjesto glave termostata na ventil radijatora. I nakon umetanja dvaju standardnih minjon članaka odmah je spreman za pogon. Elektronika će se pobrinuti za komforan i štedljiv ogrjevni pogon, što uključuje poželjne temperature u prostoru. Reagira na sve temperaturne utjecaje u prostoru. Utjecaj sunčeve topline, topline nekih uređaja, ali i najrazličitije ogrjevne površine s velikom ili malom sadržinom vode su ometajući faktori koji postavljaju velike zahtjeve na regulacijsko ponašanje.

Daljnji tehnički razvoj doveo je do specijalnog postupka adaptacije s modificiranom Fuzzy-logikom. Ona je u stanju optimalno se prilagoditi temperaturnoj dinamici prostora s njegovim različitim ogrjevnim površinama. Osnovni program koji je već unaprijed postavio proizvođač uvažava i ogrjevne stanke, što znatno povisuje potencijal energetske uštede.

On brine za to da se štedni pogon aktivira noću. A u sljedeće jutro se, automatski upravljano, prebacuje na komfornu temperaturu. Programirano vrijeme uklapanja i isklapanja i očekivane vrijednosti temperature, kao i druga faza uštede po danu mogu se sasvim individualno uskladiti s potrebama korisnika. I to za svaki dan u tjednu različito ili čak odvojeno prema danima u tjednu i za vikend.

Elektronički sustavi regulacije

U dobro opremljenim industrijskim zgradama, te u upravnim i poslovnim zgradama često su regulacija pojedinačnih prostora i zonska regulacija sastavni dio ukupnog koncepta tehničke regulacije. U idealnom slučaju su elektronički uređaji u prostoru opremljeni s komunikacijskim sučeljima i dojavljuju svoje toplinske potrebe centralnom uređaju.

On opet propisuje s obzirom na maksimalni zahtjev očekivanu (zadanu) vrijednost za uređaj za proizvodnju topline. Postrojenja opremljena s takvim elektroničkim regulatorima rade stoga energetski vrlo učinkovito. I za stambene prostore već ulje vremena egzistiraju takvi automatizacijski sustavi. No, oni još nisu postali tako popularni kao termostatski ventili, a isto s odnosi i na elektroničke regulatore grijanja.
Zapravo, to je šteta jer oni korisniku nude bolje mogućnosti uštede. Tržišna rupa između kompleksnih sustava kućne automatizacije i elektroničkih regulatora radijatora kao pojedinačnih uređaja u međuvremenu je pokrivena s regulacijskim sustavom CM zone.

Regulacijski sustavi – CM zona

CM zona stavlja na raspolaganje bežični, jednostavno podesivi i proširivi mali sustav, koji se može posluživati s centralnog mjesta. To je osobito pogodno za korisnike koji u svojoj kući ili svojem stanu žele imati dvije različite ogrjevne zone – primjerice ekstra dobro zagrijanu kupaonicu već ujutro i normalne temperature u stambenim prostorima. Za to u uređaju za posluživanje na raspolaganju stoje dva različita vremenska programa. Centrala za posluživanje komunicira preko profi-frekvencije 868 MHz s regulatorima radijatora HR80, koji se jednostavno s nekoliko poteza mogu pričvrstiti na ventil radijatora.

Osobitost toga sustava sastoji se u tome što može proslijediti svoje potrebe za toplinom prostora preko releja radijskog prijema uređaju za proizvodnju topline. To korisnika stana s njegovim programom komfora i štednje čini sasvim neovisnim o drugim korisničkim jedinicama, pri čemu se, dakle, vodi računa o energetski učinkovitom ogrjevnom pogonu. Budući da sustav izlazi na kraj bez kabelskog povezivanja, prikladan je kao dodatno opremanje u naseljenim kućama. I to ne samo za stanove u vlasništvu, već i za najmoprimce, jer zahvaljujući bežičnom upravljanju nema nikakvih pregradnji. Ako se mijenja stan, CM zona se jednostavno može prenijeti.
Programirani prostorni termostati

Prostorni termostati koji se mogu programirati tradicionalno su rašireni u području električnog grijanja.

Ali i kod grijanja toplom vodom ubrajaju se u klasične zonske regulatore. Upravljaju elektrotermičkim zonskim regulatorima i prebacuju cirkulacijske crpke i plinske terme. Regulacijsko-tehnički poznate su kao dvopoložajni regulator, a preko modulacije širenja pulsa dovode do quasi stalnih regulacijskih rezultata u prostoru. Za modulirajuće plinske plamenike postoje izvedbe sa stalnim izlaznim signalima, koji se uglavnom koriste preko OEM (prvi opremač) kod plinskog grijanja i u plinskim kotlićima. Pod oznakom „Open therm“ Honeywell je stvorio kompatibilnost koja nadilazi konkurenciju.
Najnoviji razvoj karakteriziraju upute za uporabu s dinamičkim tekstovima na velikom displayu kao i markantnim elementima za posluživanje. Pored žičano povezane izvedbe na raspolaganju stoji i bežična s 868 MHz, koja je osobito prikladna za poslove naknadnog opremanja.

Ušteda do 30 posto

Različite studije su pokazale da se pomoću decentralizirane, elektroničke regulacije mogu postići znatne energetske uštede. Jedna neovisna komparativna studija potvrđuje da se s tako opremljenim postrojenjima mogu postići uštede i do 20 % u odnosu na standardnu opremu s termostatskim ventilima. A iskustva iz prakse potvrđuju da se kako u stambenim tako i u poslovnim zgradama modu postići uštede i veće od 20 %. Skupa s gradskim elektranama Wuppertala Honeywell je ugradio regulacijske sustave s regulacijom za pojedinačne prostorije u dva testna kućanstva. Pri tome su ostvarene uštede i do 30 %.

Rješenje – regulacijski uređaji

Postići energetske uštede uz očuvanje stambenog komfora, to više nije nikakav san, već se radi o nečemu što svatko može realizirati, tko želi se grijati energetski osviješteno. Svejedno je radi li se o vlasnicima ili najmoprimcima, za jedne i druge su regulacijski uređaji povoljna alternativa za skupe i dugoročne građevne modernizacijske mjere. Ako korisnik pita za mogućnosti uštede, onda mu tehničar može ponuditi dobre prijedloge koji se odmah mogu provesti u djelo.

www.masmedia.hr