Ventilacija s rekuperacijom topline

DUPLEX sistem za rekuperaciju topline koristi rekuperativno načelo koje podrazumijeva da u dva zračna sloja različite topline, koji su međusobno odvojeni tako da propuštaju toplinu, dolazi do postupnog izjednačavanje topline. U pločastom izmjenjivaču topline (zrak-zrak) odvija se ta razmjena topline, i to kroz dvije zračne struje, topli odlazni zrak i hladni dolazni zrak, koje protječu križnim strujanjem.

Koliki se udio topline može razmijeniti, ovisi između ostalog i o vremenu, ali i o toplinskoj vodljivosti pregradnog zida. Budući da se ona ovisno o vlazi izrazito mijenja, uvijek se za usporedbu govori o „suhom zraku“ ili „bez kondenzata“. Temeljna korisnost (η0) navodi se u obliku krivulje zbog vremenskog faktora u ovisnosti o brzini strujanja odn. zbog prostorne struje. Temeljna se korisnost suhog zraka kod ATREA izmjenjivača topline kreće između 50 i 80%. U sljedećim će se odlomcima prikazati kako se taj podatak u praksi može relativizirati. Odlazni i dolazni zrak su prilikom protjecanja međusobno hermetički odvojeni tankim zidovima pločastog izmjenjivača topline. Tako u čisti dolazni zrak ne mogu doprijeti mirisi i onečišćene tvari iz izlaznog zraka. To je bitna prednost o odnosu na regenerativno načelo rekuperacije topline.

ATREA izmjenjivač topline

ATREA izmjenjivači topline proizvode se u različitim veličinama i oblicima od viskoznog polistirola (hPS) u dvije osnovne izvedbe. Kod izvedbe A ploče se manjim dinamičkim kovitlanjem u unutrašnjosti izmjenjivača topline optimiraju za manji gubitak tlaka, što za posljedicu ima nešto nižu korisnost. Manjim sistemskim otporom ti se toplinski izmjenjivači bolje prilagođuju višim volumnim strujanjima. Izvedba B optimira korisnost na račun gubitka tlaka koji uzrokuje izmjenjivač topline u sistemu. Ploče izmjenjivača topline oblikuju se i slažu u četverokutni oblik kod razmještanja križnog strujanja te u šesterokutni oblik kod razmještanja protustruja. Zahvaljujući optimalnim fizikalnim svojstvima polistirola prilikom preoblikovanja tankih ploča, u svrhu tehničkog strujanja mogli su se razviti optimalni oblici za različite primjene. ATREA izmjenjivači topline imaju čitav niz korisnih svojstava koja će se opisati u sljedećim odlomcima.

Termička otpornost

Dopušteno termičko područje za ATREA izmjenjivač topline od polistirola kreće se od -25ºC do +85ºC. Takvo široko područje dopušta neometan rad zimi baš kao i – ukoliko je potrebno – čišćenje vrućom vodom.

Pretlačna sigurnost i nepropusnost

Dopušteno jednostrano tlačno opterećenje iznosi 600 Pa u temperaturnom području od -10ºC do +30ºC. Kod te vrijednosti tlaka tolerancija na nepropusnost iznosi 1 %.

Otpornost na koroziju

Otpornost na koroziju detaljno je navedena u katalogu (dio 10). Polistirol se u područjima s pH vrijednosti od 3,5 do 11,0 bez problema može primjenjivati u vlažnom okruženju s klorom te u kemijski agresivnom okruženju, kao npr, prilikom galvanizacije metala ili u okruženju s aromatičnim ugljikovodicima poput toluena, ksilena itd.

Otpornost na zaprljanja

Uski kanali strujanja unutar ATREA izmjenjivača topline presjeka 15 x 7,5 mm do 20 x 5 mm garancija su za trajnu funkciju čak i u slučaju visoke onečišćenosti zraka. Kod minimalnog filtriranja G1 (EU1) izmjenjivač topline praktički se ne može začepiti. Za općenito čišćenje zraka preporučuje se klasa filtra G4 (EU4) kako bi se zadržavale čestice veće od 1 μm. Drugi pozitivan čimbenik u tom pogledu jest iznimno ravna površina ploča polistirola. Hrapavost te površine iznosi 0,005 mm za razliku od metalnih površina vrijednosti od oko 0,04 mm.