Vodič kroz energetsko certificiranje zgrada

Tipologija izgradnje i podjela zgrada prema razdoblju gradnje i  energetskim potrebama 

U prošlom broju časopisa Korak (rujan, 2013.) pokrenuli smo serijal napisa o energetskom certificiranju. Ideja je kako energetskim certifikatorima ponuditi dodatne informacije radi lakšeg djelovanja na terenu, tako i investitorima, vlasnicima objekata (stanova, kuća, zgrada) pružiti informacije čemu služi certificiranje, odnosno što se dobije certificiranjem !

Nastavno dajemo pregled izvedbi zgrada u Hrvatskoj kroz povijest. Naime, ovisno o vremenskom razdoblju kada je objekt građen, znatno ovisi da li se i koliko računa vodilo o energetskoj uštedi. Svaki vlasnik nekretnine će svoju nekretninu prepoznati u niže navedenom tekstu. Iako ste vjerojatno svjesni nedostataka u pogledu energetske učinkovitosti svog objekta, tekst će samo potvrditi Vaše spoznaje.

Sa stajališta energetske potrošnje, razdoblje izgradnje izuzetno je važan parametar. Podjela zgrada u ovisnosti o starosti i vrsti gradnje je područje kojemu nije posvećena dovoljna pažnja i o kojemu će, u budućnosti, trebati puno više voditi računa. Zbog karakteristika gradnje i nedostatka propisa o toplinskoj zaštiti, u razdoblju najveće stambene izgradnje od 1950. do 1980. godine, izgrađen je niz stambenih i nestambenih zgrada koje su danas veliki potrošači energije, s prosječnom godišnjom potrošnjom energije za grijanje od preko 200 kWh/m2a. Razdoblje izgradnje kao i razdoblje eventualne obnove zgrade prvi su i osnovni podatak koji ćemo provjeriti prilikom provođenja energetskog pregleda zgrade. Taj nam podatak puno govori o karakteristikama izgradnje i tipovima konstrukcija koje su korištene u pojedinom razdoblju izgradnje. Također nam govori o eventualnom postojanju toplinske zaštite, ovisno o zakonodavnom okruženju u području toplinske zaštite u odnosu na razdoblju izgradnje.

Prema starosti i vrsti gradnje, a u ovisnosti o zakonodavnom okruženju, postojeće zgrade u Hrvatskoj možemo podijeliti u karakteristične grupacije:

• zgrade građene prije 1940. godine

• zgrade građene u razdoblju od 1940. do 1970. godine

• zgrade građene u razdoblju od 1970. do 1987. godine

• zgrade građene u razdoblju od 1987. do 2006. godine

• novogradnja usklađena s Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 79/05 s obveznom primjenom od 1. srpnja 2006. godine, te Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada NN 110/08, NN 89/09.

U analizi energetskih svojstava zgrade i karakteristika energetske potrošnje bitan je podatak o namjeni zgrade i specifičnostima energetske potrošnje vezano uz njenu namjenu.

Autor videa: Dom2magazin  

Osnovna podjela zgrada prema namjeni je na stambene i nestambene zgrade

Vodič – Energetsko certificiranje zgrada 1. dio

Stambene zgrade

Nestambene zgrade

Zgrade građene prije 1940. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1940. do 1970. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1970. do 1987. godine

Zgrade građene u razdoblju od 1987. do 2006. godine

Suvremena izgradnja

Energetski pregled i energetsko certificiranja zgrada