Vrsta energije – lož ulje (mogućnosti skladištenja)

Kod elektrolize voda se pomoću električne energije dijeli u svoje sastavne dijelove vodik i kisik. Stanica goriva upravo ta dva materijala uzima i pretvara ih ponovo u vodu. Pri tome se teoretski oslobađa ponovo količina električne energije, koja je bila potrebna pri elektrolizi za dijeljenje. U praksi razni fizikalno-kemijski procesi dovode do manjih gubitaka. Znači može se reći, električna energija se pohranjuje u vodiku. S vodikom smo dobili plin, u kojemu se može pohraniti električna energija, i sa stanicom goriva ponovno proizvodimo električnu struju.

Najveći dio stanica goriva djeluje s zrakom, tako da se kisik ne mora pohranjivati. Postoje razni tipovi stanica goriva, koje se razlikuju glede sastava i načina djelovanja.

Na primjeru PEM-stanice goriva opisat ćemo temeljni princip rada: ukoliko se na anodi nalazi vodik a na katodi kisik, dešava se slijedeći postupak:

Molekula vodika dijeli se u dva atoma vodika, pri tome ispuštajući elektrone. Nastale ione vodika struje kroz za njih propustive elektrolit prema katodi i oksidiraju s kisikom u vodu.Kako bi mogla nastati voda, potrebni su elektroni, koji su prethodno predani kod anode. Međutim elektolit predstavlja izolator, kroz koji se elektrone ne mogu kretati. No kada se spoje ta dva elektroda s električnim vodičem, elektrode kreću kroz isti od anode prema katodi: teče korisna električna struja. Navedeni postupak teče kontinuirano, sve dok ima na raspolaganju dovoljno vodika i kisika na anodi i katodi.Stanica goriva predstavljaju bitnu komponentu u budućoj opskrbi energije. Optimalno sredstvo pogona za stanice goriva je vodik. Glede navedenog dopunjavaju obnovljive energije, rezervoar vodika i stanica goriva je idealni način. Stanica goriva proizvodi iz vodika i zraka struju i toplotu. Iako se stanica goriva prvo opskrbljuje s plinom, stvaraju se zbog dobrog stupnja djelovanja emisione prednosti u usporedbi s uobičajenim termoelektranama bez korištenja toplote.

Lož ulje može se uskladiti u spremnicima iznad zemljine površine i pod zemljom – nadalje se razlikuju unutarnji i vanjski spremnici.

Vanjsko skladištenje goriva je od posebne prednosti. Lož ulje skladišti se na potpunoj tami i na konstantnoj srednjoj temperaturi. Dva navedena uvjeta su bitna za skladištenje na duže vrijeme a da se pri tome ne izgubi kvaliteta.Vanjski spremnici proizvode se od čelika, betona ili plastike. Za skladištenje do cca. 15 000 litara dokazao je se spremnik s dva omota od plastike u obliku kugle. Za razliku od vanjskog skladištenja kod unutarnjeg skladištenja goriva potreban je dodatni prostor. Zbog navedenog unutarnji se spremnici obično mogu kratkim putem povezati s plamenikom. Kao zaštita od eventualnog curenja lož ulja propisane su mjere zaštite. Za male i baterijske spremnike do 10000 l ukupne količine pokazalo se efikasno zaštitno korito od čelika i plastike. Za veće spremnike prostor rezervoara se oblaže zaštitnom oblogom. Premazivanjem sloja koji ne propušta ulje ili umetanjem folije od plastike rezervoar se pretvara u zaštićenu građevinu.