Akustika – Elektro – Akustika u sakralnom prostoru

Prostorna akustika, tj. ARHITEKTONSKA AKUSTIKA, disciplina je sama za sebe i kao takva vrlo važna za obavljanje liturgije u sakralnom prostoru. Zadatak je dobro projektirane i izvedene arhitektonske akustike da u prostorijama stvori uvjete za \”dobro i ugodno slušanje\”.

Dobra akustika se postiže zadovolje li se uvjeti:

1.u prostoriji ne smije biti buke, ni unutarnje ni one koja dolazi izvana;

2.zvuk u prostoriji mora biti dovoljno glasan na svim mjestima;

3.u prostoriji ne smije biti jeke ili flater – jeke, ni na mjestu gdje su sjedala ni na mjestu gdje je postavljen mikrofon

4.glasnoća zvuka mora biti približno svugdje jednaka, što znači da na mjestima udaljenijim od izvora zvuka treba izravnom zvuku dodati onaj reflektiran od prikladno postavljenih ploha u prostoriji.

5.u prostoriji ne smiju nastati neželjene rezonancije;

6.odjek mora biti dovoljno malen da bi se izbjegla preklapanja uzastopnih zvukova (slogova i tonova) u govoru i muzici.Prostorija ipak treba biti dovoljno “živa” na svim frekvencijama, kako bi slušanje govora i glazbe bilo popraćeno ugodnim osjećajem. Pri tome direktan zvuk mora biti u stanovitom odnosu prema reflektiranome.

Primjenimo li uvjete dobre akustike na crkvu – građevinu: 

ad 1) nameće nam se pitanje lociranja crkve – građevine u urbanoj sredini. Smještaj sakralnog objekta uz bučne prometnice, tramvajske pruge, glavna raskrižja, željezničke stanice, aerodrome i sl.,/ tj. pogrešan izbor lokacije/, u kasnijoj fazi znači velike napore u projektiranju, odnosno skupim građevinskim zahvati-ma kako bi zahtjev bio zadovoljen.

ad 2) s posebnom se pažnjom možemo osvrnuti na točku šest koja govori o pomalo kontradiktornim zahtjevima. Naime karakteristike koje čine crkvu – građevinu dobrom za razumljivost “službe Božje riječi”, tj. govora, u isto je vrijeme čine lošom za “glazbu u bogoslužju” i obratno.

Tako npr. za dobru razumljivost govora, vrijeme odjeka i volumen crkve – građevine moraju biti mali, dok se za glazbu u bogoslužju, traži veće vrijeme odjeka pa samim time i veći volumen.Iz navedenog razabiremo da na dobru akustiku crkve – građevine utječe u osnovi

volumen oblik vrijeme odjeka

Ovo nas upućuje na potrebu uključivanja akustičara već u fazi idejnog projekta, a nadasve u fazama glavnog projekta i unutarnjeg uređenja crkve građevine.

Nažalost, praksa pokazuje sasvim suprotno, a loša akustičnost novosagrađenih objekata kao i obnovljenih je očita. Arhitekti najčešće doživljavaju svoj posao u prvom redu kao priliku da pokažu svoj umjetnički talent i smisao za umjetničko oblikovanje. To ih neminovno odvede u nesrazmjer između forme i funkcije bogoslužnog prostora.Oni sakralni prostor vide kao umjetničku skulpturu, odnosno sliku, a ne kao primjenjenu umjetnost, prostor u službi bogoslužja odnosno kao prostor koji mora ispunjavati uvjete za ostvarivanje svih liturgijskih potreba pa tako i vrlo važnih \”službe riječi\” (razumljivost izgovorene riječi) odnosno \”glazbe u bogoslužju\” (ugodno slušanje pjevanja i pratnje orgulja).

UTVRĐIVANJE KRITERIJA ARHITEKTONSKE AKUSTIKE CRKVE – GRAĐEVINE

U prvoj fazi, tj. prije izrade idejnog projekta važno je definirati kriterije akustike crkve s odgovornim osobama arhitektom, župnikom, orguljašem odnosno dirigentom, pa čak i s članovima župnoga vijeća.Čemu dati prednost: prirodnom rasprostiranju glazbe u bogoslužju ili službi riječi Božje, temeljne su zadaće pri određivanju kriterija akustike.Postoji li jaka želja za tradicionalnom glazbom u bogoslužju, velikim pravim crkvenim orguljama s cijevima te akademskim zborom, bogoslužni prostor treba akustički projektirati po kriterijima sličnim kriterijima za koncertne dvorane.Nasuprot navedenom konceptu, može se odabrati, s današnjom tehnologijom ostvariv koncept, po kojem razglasni sustav u isto vrijeme daje dovoljnu glasnoću i razumljivost govora kao i kvalitetno pojačavanje glazbe (pjevanja i orgulja). Potrebno vrijeme odjeka za glazbu moguće je ostvariti kvalitetnim uređajima za umjetnu jeku i elektronskim orguljama.

Sjetimo li se prvog zahtjeva za dobru akustiku dolazimo i do postavljanja kriterija akustike vezane s bukom. Radi se o kontroli buke koja dolazi od izvora unutar sakralnog prostora (klima uređaji, grijanje, rasvjete pomoćnih prostora itd., te iz vanjskog svijeta (ulice, prometnice, igrališta itd. )

Problem buke koji dolazi iz izvora unutar sakralnog objekta, u prvom redu rješavamo postavljanjem kriterija za dozvoljenu bučnost ugrađivanih uređaja, odnosno način i mjesto njihove ugradnje.Što se tiče buke koja dolazi izvana, najjednostavniji način je odabiranje lokacije koja je pošteđena buke/mirni predjeli grada – mjesta. Ako to nije izvedivo neophodno je odrediti kriterije za dopuštene razine buke u određenim prostorijama, koji se moraju poštivati tijekom projektiranja. Projektom se moraju iznaći rješenja kojima će ti kriteriji biti ispunjeni.

Autor:

Ante Jergović, dipl. ing. ovlašteni projektant vlasnik firme Elektro – Akustika d. o. o. Zagreb specijalizirane za projektiranje razglasnih sustava i prostorne akustike u sakralnim prostorima Izvor: Gafos d.o.o. www.gafos.hr