Armature – termostat baterija

Termostat baterija održava konstantno određenu temperaturu, također i kod nepovoljnih uvjeta glede tlaka vode. Za to je zaslužno upravljanje u termostatu. Rastezljivi bimetal reagira na odstupanja temperature i u roku od nekoliko sekundi ponovo uspostavlja željenu temperaturu. Moderne armature nadalje raspolažu uređajima za štednju vode, regulatorima vode (aqua dimer) i sigurnosnim baterijama. Zbog svoje sigurnosti od opeklina ove su armature posebno prikladne za djecu. Sigurnost od pregrijavanje onemogućava nenamjerno povećanje temperature iznad 38°C. Regulator vode (aqua dimer) omogućuje istodobnu regulaciju funkcija dotoka vode, količine vode i točke preuzimanja.

Kod termostanih baterija razlikuje se podžbukni i nadžbukni modeli. Termostatne baterije štedljivije su glede vode i energije od jednoruke miješalice. Prednosti termostat baterija zbog komplicirane tehnike, odražavaju se na višu cijenu.

Armature – zaštita od opeklina

Kada se djeca sama tuširaju, zaštita od pregrijavanja ima veliko značenje. Kod termostat baterija jednim potezom možete točno odrediti temperaturu. Možete se tuširati bez oscilacija temperature i tlaka vode, s uključenom «zaštitom od pregrijavanja», te štedite od 40 do 50 % vode, u usporedbi s jednorukom miješalicom.

Međutim i sama površina armature može se zagrijati – i za ovo ima rješenje, kao što je CoolTouch-tehnologija. Ova tehnologija garantira da se termostat nikada neće zagrijati više od temperature koju ste odredili. Glede navedenog ne postoji opasnost od opeklina na zagrijanoj površini.

Armatura – potezna ručica za zatvaranje – odvodna garnitura

Potezna ručica – odvodna garnitura – naziva se ekscentar odvodna garnitura. Vlačna ručica ili ekscentar garnitura su aktualno najčešće ponuđene odvodne garniture.

Vlačna ručica nalazi se direktno na armaturi i preko male poluge iza ili ispred armature može se njome rukovati.

Kod rukovanja polugom zatvara ili otvara se odvod (npr. na umivaoniku), kako bi se voda skupila u umivaoniku ili ista ispustila iz umivaonika.

Armature – u svrhu sprječavanja povratnog utjecanja

Blokade za povratno utjecanje nazivaju se i ventili za sprječavanje povratnog utjecanja. Štite armature i instalacijski sustava od neželjenog povratnog utjecanja, povratnog tlaka ili povratnog usisavanja prljave vode u vodovodni sustav. Pored navedenog sprječavaju i kod određene uporabe križne tijekove. Ventil za sprječavanje povratnog utjecanja primjenjuju se npr. u kadama, gdje sprječavaju povratno utjecanje vode kroz tuš slušalicu.

Armature – Dvoručna armatura

Za razliku od jednoručne miješalice dvoručna miješalica je klasika. Dizajnerima nudi mnoge mogućnosti, zbog čega će Vas dvoručna miješalica često pridobiti svojim izgledom.

Prednosti dvoručne miješalice pored specifičnog izgleda je i povoljna cijena, jer je tehnika proizvodnje jednostavnija. Dvoručna miješalica ima dva dotoka vode i jedan odvod vode. Oba dovoda se mogu posebno s dvije slavine zatvoriti. S ove dvije slavine (hladne i tople vode) može se postići svaki odnos temperatura i željena jačina mlaza vode.

Umetak armature – način funkcioniranja

Cilindarska posuda je središte armature. Određuje temperaturu vode, otvarajući se i zatvarajući se za odgovarajući dovod vode (hlade i tople). Cilindarska posuda armature sastoji se od keramike. Ovaj materijal najbolje odgovara visokim termičkim i mehaničkim zahtjevima.