Čeono drvo

Pojmom čeono drvo se obično označavaju krajevi masivnog drveta; tu su vidljivi obično kružni, prstenasti godovi drveta ili krajevi drvenih vlakana.