Emajl

Staklena masa koja se tali na metalnu podlogu (primjerice kod umivaonika i sudopera)