Koža, vrste kože

Životinjska koža s koje se skida krzno i koja se tretira s otapalima štavila.Koža se koristi kao materijal za presvlačenje namještaja, najčešće se u te svrhe koristi koža goveda, koji se kolju za potrebe industrije živežnih namirnica. Varijacije pri obradi stvaraju razlike u optici i kvaliteti.

Tako se grubom podjelom razlikuju:

  • Glatka koža čista napa koža (čisti anilin)
  • Semi napa (semi anilin)
  • Pigment napa koža (pokrivena koža)
  • Gruba koža: nubuk koža, velur koža