Lampe za čitanje

To su lampe koje se postavljaju na krevet ili na noćni ormarić, imaju zaštitu od bljeska, snop svjetlosti je skoncentriran na ograničenu površinu.