Mobilna kuhinja

Sa sistemom bočnih elemenata iz Nolte-kuhinjskog programa mogu se spajati svi korpus elementi u jedinstvene module, koji odgovaraju svom tlocrtima. Zahvaljujući najstrožim kriterijima u pogledu kvalitete, kuhinje se lako i bez problema mogu seliti.