Naknadno lakiranje

Generalno je prednost parketa u tome što se prema potrebi može naknadno lakirati, odnosno velikoplošno višestruko zaštititi. Naknadno lakiranje gotovog parketa izvodi se isključivo u dogovoru s proizvođačem, ili s ponuđačem zaštitnih sistema.