O čemu ovisi toplinska vodljivost?

Toplinska vodljivost ovisi o smjeru vlakana, o specifičnoj gustoći i sadržaju vlage drveta. U smjeru vlakana je dvostruko veća nego poprečno na smjer vlakana. Daje količinu topline koja struji u jednom satu kroz 1 m2 sloja debljine 1m kod trajnog stanja grijanja, ukoliko razlika u temperaturi između dvije površine iznosi 1 Kelvin.