Okovi

Prema EU normama: držači, šarniri, trake, vodilice, pločice na bravama, spojni elementi, zasuni i slični elementi za namještaj.