Posmične zavjese i zastori predstavljaju moderne zavjese na šinama

Površinski zastori, tako naime možemo nazvati posmične zastore izrađuju se u različitom dizajnu i bojama te od više vrsta materijala.

Kombinacija dobro osmišljene tehnike šina za zavjese povezana s panelima na koje se učvršćuju posmični zastori karakterizira opremanje i dekoraciju prostora sukladno najnovijim trendovima. Naš asortiman posmičnih odnosno površinskih zastora kao i pripadajućih sistema učvršćivanja velik je i permanentno se proširuje.Učvršćivanje panela s posmičnim zastorom vrlo je jednostavno. I panel i posmični zastor imaju čičak trake koje se trebaju samo međusobno spojiti. Na donjem rubu posmične zavjese na porubu nalazi se uteg. U porub zavjese može se uvući stabilizacijska šipka tako da zavjese odnosno posmični zastori uvijek lijepo padaju.