Problemi s vlagom i zaštita od vlage

Zaštita od vlage obuhvaća na krilu predzida i opeku i fuge (mort). Reguliranje vlage trebalo bi se vršiti u opeci. Cigle s kompaktnijim sastavnim fragmentima usporavaju prolaz vode te upijaju vlagu iz morta. Klinker s nepropusnim sastavnim elementima „tiska“ fuge. Fuge moraju biti dobro popunjene, mort mora dobro prianjati. Tako će se spriječiti ulazak vode, a kauzalni lanac „šuplji prostor- akumulacija vode – cvjetanje“će se zaustaviti. Cementni mort u fugi je pri tome čak negativan jer blokira prolaz pare. Najbolji za fuge je glatki estrih: upravo glatka izrada fuga s čije površine voda brzo otječe. Formiranje fuga s oblikovno uvjetovanim udubinama potiče akumuliranje vode! U izbjegavanje oštećenja ubraja se i opteretivo zidanje; konzekventno pridržavanje dimenzija nadovezivanja te dilatacijske fuge. To i po mogućnosti svijetla opeka (tamna boja = veća površinska temperatura) sprečavaju statičko i termičko stvaranje pukotina uslijed ulaza vode. Najveća neotpornost na oštećenja postoji na horizontalnim zidovima. Zato treba izbjegavati zidne krune, prozorske klupice i nadvoje.

Pregled:

Vlaženje u području unutarnjeg krila dvokrilnih zidova obično na katnim visinama(slučaj a) ili u području podnožja, otvora, oslonaca (slučaj b).

Uzroci Slučaj a;

– Mostovi u mortu između omotača i unutarnjeg krila; – Nema ploče za kapanje na žičanim sidrima – Vodopropusni izolacijski materija (kod izolacije jezgre);

Slučaj b;

– Nedostatak izolacije, odvodnja u području „podnožja“ – Izolacija na unutarnjem krilu nije postavljena dovoljno visoko; nije velikoplošno zalijepljena (zavarena), naročito u kutnim područjima, ili je oštećena. – Nema ili nije dovoljno učinkovita odvodnja „podnožja“- nema drenaže, nema ili je premalo otvorenih udarnih fuga; ostaci morta sprečavaju odvodnju.

Izbjegavanje;

a) Korektna izvedba; brižljivim zidanjem te izbjegavanjem mostova na mortu b) stručna izvedba sukladno normama: eliminiranje ostataka morta preko tek kasnije zatvorenih otvora (naknadno postavljena cigla); drenažni sloj i u drugom sloju u danim slučajevima i u trećem sloju!

Održavanje

a) Kod mogućeg lokaliziranja; otvaranje i popravak područja obložnog krila ili ukoliko postoji mogućnost uspješnosti rješenja – hidrofobiranje obložnog krila ukoliko je prihvatljivo nanošenje žbuke koja odbacuje vodu; kod velikoplošnog vlaženja kompletna izmjena obložnog krila b) Zid omotača ukloniti po područjima, izolacija, obnova drenaže, obnova obložnih zidova.