Sigurnost uz adekvatan dizajn i vizualni sklad

Kada je na trotoare neophodno instalirati sigurnosne elemente u blizini postojećih zgrada, takvi elementi bi morali biti pažljivo dizajnirani kako bi se minimizirao njihov loš vizualni utjecaj na perimetar oko postojećih objekata. Najbolji način da se ovo postigne u praksi je prethodno poduzimanje sveobuhvatne procjene rizika na specifičnoj lokaciji, a zatim, u skladu s rezultatima procjene, dizajniranje sigurnosnih elemenata usklađenih s okolišem. Atraktivni ojačani elementi ulične opreme, različiti po obimu i načinu izrade i korisni za sjedenje ili druge pješačke sadržaje, sa aspekta sigurnosti mogu biti jednako efikasni kao i monotoni redovi betonskih barijera. Integriranje okolnog pejzaža i umjetnički dizajniranih detalja u sigurnosne elemente može ih transformirati u vizualno privlačna sredstva koja podržavaju vitalnost urbanih ulica

Iako dizajn većine novoizgrađenih objekata, posebno državnih i javnih, uzima u obzir i potrebu za sredstvima i mjerama perimetarne zaštite, i to od samog početka projekta, dizajneri su veoma često angažirani na adaptaciji postojećih građevinskih objekata u urbanim pejzažima.

Zbog sve prisutnije opasnosti od terorizma, postojala je nasušna potreba da se uradi bilo što, makar to, gledajući dugoročno, i ne bilo najbolje rješenje za poboljšanje nivoa sigurnosti. U to vrijeme je vjerojatno postojala pretpostavka da bi se nešto ljepše i adekvatnije moglo instalirati naknadno, kada za to bude više vremena i novca. No, iz svakidašnje životne, ali i profesionalne prakse jasno nam je da, ukoliko implementiramo bilo što kao „privremeno“ rješenje, za neko „trajno“ rješenje se najčešće nikada ne nađe niti dovoljno vremena niti dovoljno sredstava, pa „privremena“ sredstva na kraju postaju – trajna. Zbog toga, dizajneri bi se morali više pozabaviti pitanjem kako da se osigura adaptacija instalacije i njena buduća poboljšanja, nego kako da se instalacija što bolje vizualno uklopi u urbani pejzaž, uz zanemarivanje spomenutih faktora.Članak pred vama razmatra mnoštvo ad-hoc dizajniranih rješenja koja se primjenjuju u ovoj oblasti, imajući u vidu koji su se elementi pokazali kao uspješni, a koji nisu, kako sa stanovišta sigurnosti i arhitekture tako i sa stanovišta urbanog dizajna. Također, ovaj članak procjenjuje i rezultate današnjih napora da se kreira cjelovit, ali komponentno baziran sistem, koji bi bio primjenljiv u širokom spektru aplikacija, te koji bi bilo moguće instalirati na više različitih lokacija. Članak ćemo zaključiti predstavljanjem nekoliko inovativnih dizajniranih rješenja koja su instalirana u bliskoj prošlosti ili su trenutno u fazi izgradnje i razvoja.

Uobičajeni pristupi

U nedavno objavljenom članku pod nazivom „Ne otmjen, ne efikasan i nasred puta“, novinarka The New York Timesa Joyce Purnick ocijenila je veoma štetnim utjecaj koji na izgled ulica u urbanim sredinama ostavljaju hiljade kamenih žardinjera i najrazličitijih betonskih prepreka. Takve prepreke u vidu saksija za cvijeće raznih oblika gotovo su preko noći „iznikle“ i proširile se velikom brzinom po ulicama New Yorka, ali i drugih većih gradova koji su smatrani potencijalnim terorističkim ciljevima. Ona je tada iznijela i stav da takve prepreke mogu ostvariti samo „placebo efekt“ kad je sigurnost u pitanju, jer ukoliko nisu veoma čvrsto usidrene u tlo na kojem se nalaze, a u većini slučajeva zaista nisu bile usidrene, teško da bi bile u stanju skrenuti s putanje čvrsto riješenog bombaša samoubicu u automobilu.

Primjeri ovakvog „neotmjenog“ i „neefikasnog“ pristupa su sasvim uobičajeni na Manhattanu i drugim velikim urbanim oblastima. Na uvijek pretrpanom autobusnom terminalu Lučke uprave, duge betonske žardinjere s metalnim vrhovima u kojima se nalazi neravnomjerno zasađeno i već oštećeno cvijeće čine trotoar gotovo nedostupnim s rubnjaka. Ispred banke Marine Midland u Rochesteru (New York), dugi red malih kvadratnih betonskih žardinjera sa zimzelenim biljkama stoji kao stilska uvreda za jednu od ikona moderne javne umjetnosti – „Red Cube“, skulpturu Isamua Noguchija. Čak i na Lincoln centru, jednoj od glavnih kulturoloških destinacija, koji prolazi kroz proces sveobuhvatnog renoviranja i redizajniranja, ulice su gotovo blokirane barijerama s plastičnim posudama za cvijeće, koje blokiraju glavni ulaz na veliki centralni trg.

Procjena rizika

Prije nego što rasporedimo sigurnosne elemente na trotoarima, od izuzetne je važnosti da razmotrimo plan i položaj ulica, te da odredimo moguće pravce iz kojih bi vozila imala pristup, ali i maksimalnu brzinu koju će ta vozila prilikom svog kretanja ostvarivati. Neke prijetnje mogu biti znatno umanjene redizajnom konfiguracije okolnih ulica ili na neki drugi način, kojim se sprečava da vozila ostvaruju velike brzine. Prisustvo postojećih potpornih zidova, fontana, promjene prioriteta kojim se regulira tok saobraćaja ili dovoljno dugi reljefni pješački prijelazi mogu se u određenim oblastima pokazati kao efikasno sredstvo smanjenja nivoa sigurnosnog rizika. Cilj ovih mjera je povećanje sigurne udaljenosti, s obzirom na to da su destruktivne posljedice eksplozije direktno i eksponencijalno vezane za udaljenost eksplozije od strukture objekata. Ovo razmatranje omogućuje da specifično locirani implementirani sigurnosni elementi odgovaraju uvjetima na samoj lokaciji, maksimizirajući njihov utjecaj i fokusirajući ovakve resurse na efikasno ograničenje brzine ili prolaza.

Sredstva primijenjena za osiguranje perimetra dizajnirana su za zaštitu zaposlenika, posjetilaca i funkcija objekata od prijetnji kao što su neovlašteno približavanje ili pristup vozila na prostore ili u zgrade s visokim rizikom. Ključni element u zaštiti objekata od auto-bombi je uspostavljanje odgovarajućih zona „sigurne udaljenosti“, a u zavisnosti od obima moguće prijetnje i karakteristika zgrade. Ovo se postiže primjenom sistema zaštitnih barijera, postavljenih da se osigura barem minimalna „sigurna udaljenost“. U urbanim situacijama to često nije moguće izvesti pa se pribjegava poduzimanju različitih alternativnih mjera.

Korišteni sigurnosni elementi moraju biti čvrsto usidreni za podlogu na kojoj se nalaze, kako bi mogli zaustaviti vozilo koje se kreće velikom brzinom. Za ovakvo sidrenje je najbolje koristiti šipke čelične armature koja prolazi kroz unutrašnjost žardinjera ili betonskih blokova, koje se usidre dublje u čvrstu podlogu. Ovakva sigurnosna funkcija „sidrenja“ žardinjera ili drugih betonskih prepreka ostvaruje svoje rezultate u direktnoj zavisnosti od broja korištenih čeličnih armaturnih šipki, njihovoj dužini i promjeru, mogućeg intenziteta sile udara i drugih projektnih detalja.

Poboljšane mogućnosti dizajniranja

Strateški postavljeni oprečni stupovi, adekvatno usidreni u podlogu s dimenzijama koje ne prelaze četiri stope u svom prečniku, ukoliko su lijepo dizajnirani, mogu biti sigurnosno efikasni, a imati atraktivan izgled. S obzirom na to da oni nemaju na sebi posude za uzgoj ukrasnih biljaka, po svojim dimenzijama su značajno manji od betonskih ili kamenih žardinjera ili betonskih blokova. Iz tog razloga bit će potrebno mnogo više takvih stupova u odnosu na broj betonskih žardinjera ili blokova da bi se pokrila dužina štićenog javnog perimetra ili trotoara, što s druge strane otvara mogućnost vizualne monotonije. Iako je obrađeni kamen veoma popularan materijal zbog njegove niske cijene, najčešći materijali za izradu tih stupova su granit ili različite vrste metala, poput bronce, aluminija ili nehrđajućeg čelika.

Ovi materijali zahtijevaju znatno veće troškove, ali su također dugovječniji i otporniji na različite vremenske utjecaje, a, svakako, s vizualnog stanovišta, harmonični su s modernim urbanim okruženjem. Stupovi od kamena su najčešće po svojim dimenzijama veći od metalnih stupova, ali, bez obzira na to od kojeg materijala bili sačinjeni, ukoliko su dizajnirani tako da imaju vertikalni konus, ovakvi stupovi su uvijek veoma graciozni. Mogu biti dizajnirani tako da imaju integrirano osvjetljenje, bočne prstenove za montažu lanca između stupova, ali mogu biti ukrašeni i imati, pored sigurnosne, i svoju dekorativnu funkciju. Neki stupovi su dizajnirani da se rotiraju ili uranjaju u asfaltiranu podlogu, kako bi se omogućio periodičan prolaz vozila u zone s ograničenim režimom saobraćaja. Iako je ova funkcija korisna u mnogim aplikacijama, dodatni troškovi i moguće pojave mehaničkih kvarova su najveće prepreke koje obeshrabruju korisnike za rasprostranjenije korištenje ove tehnologije.

Žardinjere

Žardinjere, betonske ili kamene, mogu biti privlačno sigurnosno rješenje, sve dok su dobro dizajnirane, adekvatno dimenzionirane i redovno održavane. Trebale bi biti usklađene sa zgradama ispred kojih se nalaze u smislu njihovog građevnog materijala, završne obrade i stila. Veličina žardinjera je veoma bitna kako bi se uspostavio sklad u prostoru i adekvatan prored između njih. Nekada je prikladnije koristiti manji broj većih žardinjera nego bezbroj malih, ukoliko njima osiguravamo velike zgrade ili prostrane trgove. Jedna od uspješnih instalacija je niz velikih fiksnih žardinjera na južnoj strani banke Marine Midland na Manhattanu. S obzirom na to da su dizajnirane za smještaj zemlje i biljaka, žardinjere moraju biti ojačane, kako bi mogle podnijeti dodatnu težinu vode, ali i utjecaj širenja leda. Biljke u žardinjerama bi trebale biti pažljivo birane, tako da se u ove svrhe koriste samo one biljke koje rastu do željene visine, a moguć je izbor između mnoštva zimzelenih ili sezonskih ukrasnih biljnih vrsta. Žardinjere, zbog prisustva živih biljnih vrsta, zahtijevaju zalijevanje i održavanje na dnevnoj bazi, kako bi uz sigurnosnu funkciju zadržale i lijep estetski izgled.

Arhitektura i uređenje elemenata za ulazak na lokaciju su prvi, a često i jedini vidljivi dijelovi projekta. Kao takvi, oni predstavljaju identitet lokacije kao i arhitektonski stil i kvaliteta, te prenose posjetiocima ili prolaznicima različite poruke, počevši od one „Dobro došli!“, pa sve do „Strogo zabranjen pristup!“. Trotoari moraju biti dostupni za pješake u najvećoj mogućoj mjeri, a sigurnosni elementi ne bi smjeli ometati cirkulaciju prolaznika, naročito u užurbanim poslovnim urbanim zonama.

Klupe

Jedan od najuspješnijih elemenata za kontrolu sigurnosti mogu biti pješačke klupe, ukoliko se koriste u kombinaciji sa žardinjerama, stupovima ili drugim sličnim objektima na ulici. Klupe, osim što su se pokazale kao dobrodošao element u urbanim sredinama, imaju svoju prednost u smislu da se mogu suprotstaviti određenim rizicima po sigurnost i time ostvariti svoj sigurnosni efekt. S obzirom na to da se dobro integriraju u drvorede, uz žardinjere ili druge slične elemente koji mogu imati sigurnosne funkcije, pogodne su za zaštitu velikih površina trotoara na vizualno nenapadan način. Uz svoju funkciju da potiču ljude da sjednu i opuste se, one svoju sekundarnu sigurnosnu funkciju obavljaju na način da, sjedeći na njima, ljudi promatraju okolinu i zbivanja u okolini te mogu blagovremeno primijetiti i prijaviti sve sumnjive aktivnosti koje bi se mogle negativno odraziti po opću sigurnost.

Ojačana ulična oprema

Postoji velika raznolikost ulične opreme koja se iz sigurnosnih razloga može ojačati, počevši od telefonskih govornica, pa sve do kioska ili stupova ulične rasvjete. Svaki od ovih elemenata može se smjenjivati na vizualno prijatan način s drugim očitijim sigurnosnim elementima, kao što su stupovi za ograničenje ili sprečavanje prolaza, žardinjere i sl., čime se smanjuje monotonija ponavljanja istih sigurnosnih elemenata i pojačava dojam živosti ulica.

Asfaltirane oblasti

Najdiskretniji sigurnosni element od svih dosad spomenutih je popločan trotoar, koji je dizajniran tako da se pretvori u skriveni jarak, ukoliko je opterećen silom znatno većom od one ostvarene prilikom normalnog pješačkog saobraćaja. Širina i dubina skrivenog rova su takve da on može uhvatiti bilo koje teško vozilo koje pokuša preći takvu sigurnosnu barijeru. Ova sigurnosna funkcija je dobro prikrivena s obzirom na to da se takav trotoar ni po čemu ne razlikuje od ostalih trotoara, ali s druge strane zahtijeva i odličnu dugoročnu suradnju s policijskim i vatrogasnim organima, kako bi se izbjegle slučajne nesreće.

* Da bi se osigurao željeni nivo zaštite, dizajn i izbor barijera trebaju biti direktno zasnovani na procjeni rizika u konkretnom slučaju, kao i dostupnim protumjerama i njihovoj sposobnosti za ublažavanje rizika. * Raspored barijera na trotoarima treba biti takav da osigurava konstantan nesmetan prolaz u širini od osam stopa ili 50% širine trotoara ili više, i o ovome bi trebalo posebno voditi računa. * Kod zgrada s dvorištem, sigurnosni elementi bi trebali biti pozicionirani na rubovima dvorišta, u zavisnosti od raspoloživog prostora, ipak, imajući na umu važnost osiguravanja barem minimalne „sigurne udaljenosti“ od zgrade. * Svi neophodni sigurnosni elementi trebaju biti instalirani na način da ne opstruiraju slobodan prolaz. Ako uvjeti lokacije zahtijevaju da se elementi postavljaju na rubnjak, onda oni trebaju biti postavljeni na raspoloživi prostor određen za uličnu opremu i drveće, a ne na druge prostore gdje bi mogli predstavljati prepreku za nesmetan prolaz pješaka.

Uloga razmatranja dizajna

U gradovima poput New Yorka i Washingtona, specijalne agencije za razmatranje i reviziju dizajna imaju mandat da razmatraju i odobravaju dugoročne sigurnosne instalacije na javnim mjestima i prostorima u državnom vlasništvu, što uključuje i trotoare. Naprimjer, Art Commission u gradu New York razmatra sve aspekte predloženog dizajna u okviru tehničkih parametara, kao što je dozvola za izgradnju trotoara, koju izdaje gradska uprava za transport. Komisija razmatra bitne detalje kao što su stil okolnih zgrada, drugih ulica u okruženju, kao i obim, oblik i materijale od kojih su sačinjene, a posebno značajnim smatra sigurnosne funkcije spomenutih sigurnosnih elemenata. Ovakvo razmatranje osigurava da vlasnici zgrada instaliraju samo sigurnosne elemente visokog kvaliteta, koji se uklapaju u urbano okruženje ulica.

Zaštita zgrada od povijesnog značaja

Za građevine od povijesnog značaja u državnom vlasništvu širom zemlje, General Services Administration (GSA) je naručila stručno istraživanje pod nazivom „Perimetarna sigurnost za historijske zgrade“. Rezultat istraživanja u obliku izvještaja obradili su i potpisali arhitekti Van Dijk Westlake i Reed Leskosky tokom 2002. godine, te u njemu zaključili da je najbolji način za povećanje nivoa sigurnosti ulica korištenje pažljivo dizajniranih sigurnosnih elemenata poput žardinjera, stupova ili klupa, pažljivo usklađenih sa stilom susjednih historijskih zgrada. U ovom izvještaju su predstavljeni različiti tradicionalni i suvremeni stilovi klupa, stupova i žardinjera, koji se mogu miješati i uparivati kako bi odgovarali specifičnim objektima čijoj zaštiti su namijenjeni. Iako ovaj pristup nije u potpunosti inplementiran na državnim zgradama širom zemlje, principi fleksibilnosti i raznovrsnosti su široko prihvaćeni u dizajnerskim krugovima.

Uspješni primjeri instalacija

Finansijsko središte grada New Yorka, smješteno na Wall Streetu, te New York Stock Exchange, neke su od najprometnijih lokacija, a time i lokacije koje se smatraju najranjivijim na terorističko djelovanje. Nedugo nakon terorističkih napada od 9. novembra 2001. na ulicama su se pojavila mnogi off-the-shelf sigurnosni elementi, s ciljem sprečavanja neovlaštenog pristupa vozilima i kontrole prolaska pješaka. Takvi elementi su obuhvaćali različite barijere, pokretne ograde od metala (poznate kao „francuske barikade“), pa čak i strateški postavljena pick-up vozila napunjena pijeskom, koja su se u slučaju potrebe mogla premještati na različite lokacije.

Tada je za dizajniranje sigurnosnih elemenata i funkcija koji će, ipak, odražavati određen stil i riješiti problem veoma neurednog izgleda ovih ulica, angažirana kompanija Rogers Marvel Architects. Njihovo rešenje je lijepa i praktična „NoGo Barrier” barijera, koja izgleda sasvim drugačije ako se posmatra iz različitih uglova. Čak i kad su grupirane, ove barijere za pješake u obliku brušenog dijamanta zadržavaju interes prolaznika i donose raznolikost prostoru u kojem se nalaze. Svaki od ovih stupova-barijera može poslužiti kao klupa za mnoge turiste i zaposlenike iz okolnih kompanija. Izrađeni su sa završnicom od tamne bronce, što se vizualno izuzetno slaže s historijskim zgradama u susjedstvu, a ovakvi stupovi se mogu postaviti na rotirajuće baze, kako bi se osiguralo njihovo pomjeranje i omogućavanje povremenog pristupa vozilima u slučaju potrebe. Kompanija Rogers Marvel Architects sad radi na dizajniranju dodatnih elemenata koji sadrže opcije vode i javne umjetnosti za osiguravanje perimetra oko New York Stock Exchangea. Na obližnjem World Financial Centeru na Battery Park Cityju, kompanija Rogers Marvel je također projektirala sigurnosne elemente koji će poboljšati sigurnost ulica. Osim unapređenja primjene „zamki tigar“ – lomljivog pokrova koji se postavlja preko maskiranog jarka, a ispod asfaltne površine, ova kompanija projektiraju i ostale sigurnosne elemente namijenjene aplikacijama koje imaju zadatak osigurati što veći stepen sigurnosti ulica i perimetara.

Na kraju bismo mogli zaključiti da kad je na trotoare neophodno instalirati sigurnosne elemente u blizini postojećih zgrada, takvi elementi bi morali biti pažljivo dizajnirani kako bi se minimizirao njihov loš vizuelni utjecaj na perimetar oko postojećih objekata. Najbolji način da se ovo postigne u praksi je prethodno poduzimanje sveobuhvatne procjene rizika na specifičnoj lokaciji, a zatim, u skladu s rezultatima procjene, dizajniranje sigurnosnih elemenata usklađenih s okolišem. Atraktivni ojačani elementi ulične opreme, različiti po obimu i načinu izrade i korisni za sjedenje ili druge pješačke sadržaje, sa sigurnosnog aspekta mogu biti jednako efikasni kao i monotoni redovi betonskih barijera. Integriranje okolnog pejzaža i umjetnički dizajniranih detalja u sigurnosne elemente može ih transformirati u vizualno privlačna sredstva koja podržavaju vitalnost urbanih ulica.

www.asadria.com