Sofa za spavanje

Sofa koja se malim postupkom pregradnje pretvara u krevet (usporedi s funkcionalnom sofom). Sofa za spavanje