Stilski namještaj

Prema DIN normama je to namještaj, prema čijim se oblicima i ornamentima može prepoznati jasno stil epohe kojoj pripada.