Udobnost potkrovlja

U toplinski izoliranim i suhim prostorima ugodnije je boraviti jer su toplinski stabilniji i manje su izražene temperaturne promjene.

Danas, u vrijeme globalnog zatopljenja i sve izraženijih temperaturnih oscilacija, toplinska izolacija dobiva sve veće značenje. Osnovni građevni materijali, koji objektu osiguravaju nosivost i čvrstoću, kroz krov, strop, zidove i temeljne ploče propuštaju toplinu više no što je prihvatljivo. Osim toga, pojedini dijelovi objekta su nezaštićeni od vanjskih vremenskih utjecaja. Udobnost prostora za obitavanje, u kojem bi bili zaštićeni od hladnoće i visokih temperatura, nije moguće zamisliti ni osigurati bez toplinske izolacije. Jedan od ponuđenih proizvoda te vrste je i Okipor EPS.

Kako bi toplinska brana bila u potpunoj funkciji, suha, ne smije se dozvoliti ulazak oborinske vode s gornje strane. Tu funkciju preuzima hidroizolacija s ispravnim dimenzioniranjem i rješenjima završetaka.

Dakako da su toplinski gubici znatnije izraženi kroz krovnu ljusku zbog njezine velike razvijene površine i direktne izloženosti agresivnim utjecajima. To su s vanjske strane visoka i niska temperatura, vlaga, kiša, snijeg, vjetar, ultraljubičasto zračenje, a s unutarnje strane difuzija vodene pare.

Krov je završni, višeslojni obodni dio građevine s jednom ili više ploha. S obzirom na nagib, dijelimo ih na kose i ravne krovove. S građevinsko-fizikalnog stajališta dijele se na neprovjetravane i provjetravane.

Kod kosih krovova krovna ploha sa zadnjom međukatnom konstrukcijom zatvara tavanski prostor koji se danas sve više stavlja u funkciju stanovanja. Pretežito se rješavaju kao provjetravani kosi krovovi s redoslijedom slojeva odozdo prema gore. Tip toplinske brane ovisi o izloženosti u konstrukciji krovišta, je li u poziciji ispod, između ili iznad krovne konstrukcije, opterećen ili u cijelosti podložen.

Ravni tradicionalni krovovi češće se izvode kao neprovjetravani krovovi.


Sloj za formiranje padova

Izvodi se od nižih marki betona ili laganih betona dilatiranih u poljima. Ima funkciju formiranja korektnih slivnih polja kako bi se oborinska voda što prije gubila s krovne plohe i kritičnih detalja. Preporuča se da nagib ne bude ispod 1%, kako u fazi eksploatacije ne bi došlo do progiba i stvaranja depresija, što uzrokuje zadržavanje vode koja je u takvim slučajevima latentna prijetnja za hidroizolaciju.


Parna brana

Parna brana je sloj koji ima visoki koeficijent otpora difuziji vodene pare. Njezina uloga je spriječiti nadiranje pare iz područja više temperature i većeg tlaka (prostor ispod) u područje nižeg tlaka i njezin ulazak u toplinsku branu, kako joj ne bi smanjio toplinska svojstva. Tim uvjetima udovoljava bitumenska sendvič traka s uloškom od metalne (Al) folije. Kako ne može proći u gornje slojeve, dio pare i dalje djeluje na parnu branu.

Da ti tlakovi ne bi djelovali koncentrirano i ugrozili kontinuiranost parne brane, treba predvidjeti parorasteretni sloj. S navedenom sendvič trakom on se postiže tehnikom polaganja, tako da se traka potpuno zavaruje na preklopima i uz detalje, a točkasto 30 – 50% po površini.

Ujedno sloj ima funkciju razdjelnog sloja – da parnoj brani koja ima kruti uložak omogući veće mogućnosti rada kod negativnih djelovanja konstrukcije, što je naročito izraženo kod montažnih elemenata.
Toplinska brana i hidroizolacija

Kod tradicionalnih neprovjetravanih krovova toplinska izolacija se polaže u zatvoreni sustav između parne brane i hidroizolacije i smještena je s gornje, hladne strane krova. Njezina funkcija je smanjivanje toplinskih gubitaka kroz konstrukciju, sprečavanje povrata kondenzata u konstrukciju i u koristan prostor, očuvanje konstrukcije od toplinskog rada i erozije, te osiguravanje ugodnog i humanog aspekta stanovanja u prostoru ispod. Treba ju dimenzionirati tako da temperatura rosišta leži iznad parne brane u sloju toplinske izolacije.


Sloj za izjednačenje parcijalnih tlakova

Kako bi toplinska brana bila u potpunoj funkciji, suha, ne smije se dozvoliti ulazak oborinske vode s gornje strane. Tu funkciju preuzima hidroizolacija s ispravnim dimenzioniranjem i rješenjima završetaka.

Hidroizolacija bitumenskog tipa polaže se na prethodno kaširane toplinske ploče.Kako ne bi negativno djelovale na hidroizolaciju, za dio vodenih para koje dospiju u toplinsku branu treba predvidjeti sloj za izjednačenje parcijalnih tlakova. Izvodi se tehnikom polaganja, točkastim zavarivanjem prvog hidroizolacijskog sloja na toplinsku branu.


Zaštita hidroizolacije

Kako bi se produžio vijek trajanja hidroizolacije i smanjila agresija od visokih temperatura i ultraljubičastog zračenja, bitumensku izolaciju je potrebno zaštititi. To se čini na različite načine, kod prohodnih krovova sa slojevima za prohodnost i provoznost, kod neprohodnih, trakama s mineralnim posipom, zaštitnim slojem šljunka, reflektirajućim nalićima (premazima), i kod zelenih krovova humusnim i vegetacijskim slojem.

Okipor EPS ploče udovoljavaju svim zahtjevima modernog graditeljstva u tehnici izvedbe krovišta za udobnost prostora za obitavanje, u kojem bi bili zaštićeni od hladnoće i visokih temperatura. Za ravne krovove nude se tipovi proizvoda Okipor EPS 100, 150, 200 i termodur, što ovisi o vrsti krovišta i tlačnim opterećenjima, neprohodni, prohodni, provozni ili zeleni krov.

Debljina toplinske brane dobije se izračunom građevinske fizike. Glavni parametri za pojedine tipove Okipor EPS ploča navedeni su u tabličnom prikazu.

Najvažnija svojstva su njegova mala volumna težina, visoka izolacijska moć, mala toplinska provodljivost, visoka tlačna, vlačna i savojna čvrstoća. Zbog toga je prikladan za sniženje toplinskih gubitaka u sustavima ravnih i kosih krovnih konstrukcija.

Ta izolacijska svojstva mu osigurava struktura građe koja se sastoji od međusobno dobro svarenih, zrakom ispunjenih malih ćelija u obliku poliedra s polistirenskim ovojem. Okipor pjena sastoji se od približno 2% polistirena i 98% zraka. Zrak je u ćelijama zatvoren i ne kruži, što je razlog konstantnoj vrijednosti toplinske provodljivosti u usporedbi s drugim toplinsko-izolacijskim materijalima.

U toplinski izoliranim i suhim prostorima ugodnije je boraviti jer su toplinski stabilniji (vremenski su manje izražene temperaturne promjene), što daje bolji osjećaj u korisnom prostoru. (Ž. M.)