Uska strana lijepljenog panela

Lijepljena uska drvena ili plastična traka koja se stavlja na rub ili rezanu površinu drvenog dijela (daske).