Vodeni lak

Vodeni lakovi sadrže također iznimno mali udio vode. Vodeni lakovi za parket imaju sve veće značenje, uvjetovano novim TRGS 617. Vodeni lak je lak koji se bazira na vodi.

Osim vode ti lakovi sadrže:

  • akrilate
  • tvari koje tvore film
  • poliuretane
  • otapala
  • vodene lakove karakterizira mali udio štetnih tvari, nemaju mirisa
  • lagana obrada
  • nisu zapaljiviTreba računati s potrošnjom od 120 g/qm.