Dodjela naloga

Dodjela naloga – Nakon raspisivanja natječaja vrši se dodjela naloga građevinskim poduzećima ili obrtima. Odlučujući su argumenti u pogeldu cijene, termina i stručnosti.