Način izvedbe krova

Konstrukcija hladnog krova sastoji se od vanjskog zaštitnog sloja koji je vrlo čvrst materijal, teško zapaljiv, vodootporan i toplinskog izolatora. Između ova dva sloja nalazi se tkz. \’\’ventilirani\’\’ prostor koji preuzima ulogu termičkog tampona na krovnoj konstrukciji.

Topli krovovi uglavnom se izvode kao ravni krovovi (bez ventiliranog prostora) – a rjeđe kao kosi krovovi. Kod ove vrste krova toplinski izolator i vanjski zaštitni sloj nalaze se neposredno jedan do drugoga.Na kući zabat predstavlja lijevi i desni završetak vanjskih zidova. Kod običnih krovnih konstrukcija zabatni zid formira se u obliku trokuta koji strši prema vrhu. Ovakav zabatni zid ostavlja dovoljno mjesta za ugradnju prozora.Po dužini stropne ploče pruža se nadzidni element, a samo se krovište preko ostalih elemenata oslanja na nosive zidove. Bez ovih dodatnih elemenata krovište bi se oslanjalo direktno na zidove. No ukoliko bi se krovište izravno oslanjalo na nosive zidove to i ne bi bilo najbolje rješenje, poglavito ne ako se potkrovlje jednog dana planira pretvoriti u prostor za stanovanje.

Krovište

Kad je riječ o obiteljskim kućama krovišta se kod njih u pravilu izrađuju od drveta. Razlog za korištenje drveta predstavlja njegova mala masa i velika stabilnost. Roženično krovište je najjednostavniji sklop sedlastih krovišta. No ovakvo je krovište moguće graditi samo na površinama objekata koje nisu šira od 8 m.

S obzirom na ovaj nedostatak običnog roženičnog krova konstruiran je roženični krov s pajantom koji nema ovaj nedostatak pa je stoga i najčešće upotrebljavani način gradnje krova. Kod ovog krovišta važnu ulogu ima upravo pajanta koje je vodoravno položena i koja omogućava korištenje dužih roženica a na taj način omogućava i konstruiranje i pokrivanje većih površina. Krovni nagib tada iznosi 32°.Podrožnični krov na jednostrukoj okomitoj stolici – kod ove vrste krovišta pojavljuju se samo vertikalna opterećenja koja se preko podrožnica prenose na zabatni zid i međuzid. Ako je dužina roženica veća od 4,5 m onda je potrebno postaviti i srednje podrožnice: srednje se podrožnice oslanjaju na potporne oslonce i preko njih odvode opterećenje na zidove.Ovakvim načinom gradnje krova moguće je konstruirati krovove s nagibnim kutom od 28 do 45°. Ovakav je krov za razliku od običnog roženičnog krovišta moguće konstruirati iznad bilo koje vrste stropne ploče. Daljnja prednost ovakvog krova je u činjenici da je vrlo otporan na udare vjetra i da ga je moguće postaviti i iznad većih površina.

Vrste krovova

Ovdje ćemo se prije svega ravnati prema nagibnom kutu i obliku krova. Mnoštvo različitih krovova seže od ravnog krova, preko višestrešnog (višeplošnog) krova, mansardnog krova, jednostrešnog kosog krova pa sve do šatorastog krova. Krovna konstrukcija kod roženičnih krovova izrađuje se od drveta a kod ravnih krovova os betona. ravni krovovi u našim krajevima ipak su rjeđa pojava.

U pravilu možemo reći sljedeće: glavni obris objekta, vanjski utjecaji kao što je npr. vjetar i krovište glavni su faktori koji određuju oblik krova svake građevine. Kod gradnje krova nije za zanemariti niti aktualne državne propise koji su na snazi kao i aktualni općinski urbanistički plan.

Ravni krov izrađuje se na lagano nagnutim drvenim konstrukcijama ili na ravnim površinama masivnih stropnih ploča. Kod konstruiranja ravnog krova mora se obratiti pozornost da krov mora imati lagani nagib kako bi se na taj način bez problema mogle ukloniti oborinske vode.

Sedlasti krov je oblik krova na kojeg najčešće nailazimo. Ovakav oblik konstrukcije krova očuvao se i arhitektonski i konstrukcijski i to upravo kao roženični krov i kao podrožnični krov na jednostrukoj okomitoj stolici. Četveroplošni krov je najstariji oblik konstruiranja krova.On posjeduje vrlo učinkovitu elementarnu zaštitu i vrlo je reprezentativan. Jednostrešni krov je krov kojeg smo ranije mogli vrlo često susresti na proizvodnim dvoranama i skladištima. Danas se ovaj krov sve češće može vidjeti i na privatnim objektima to iz razloga kako bi se na taj način istaknuo arhitektonski izraz cijelog objekta. Šatorasti krov je vrlo poznat oblik krovne konstrukcije, no u zadnje vrijeme postao je prava rijetkost.

Toplinska izolacija krova

Izolacijski materijal uglavnom se stavlja između roženica. Ako su roženice s unutarnje strane čak i optički vidljive, dobro je onda izolator staviti s druge strane roženica. Ako u potkrovlju nije predviđena izgradnja stambenog prostora onda je dovoljno samo strop izolirati kako tijekom vremena grijanja nebi došlo do gubitka topline.

No, ako se ipak kasnije predviđa izgradnja stana u potkrovlju onda je cijelu krovnu konstrukciju već tijekom grube gradnje potrebno tako izolirati kako bi bili ispunjeni svi standardi i zahtjevi glede toplinske izolacije. A to je moguće postići jedino postavljanjem izolacije između i ispod roženica.

Krovna hidroizolacija

Hidroizolacija krova uglavnom se sastoji od bitumenske ljepenke, plastičnih materijala, kaučuka ili metalnih materijala.

Krovni otvori

Na krovnoj konstrukciji pored prozora mogu se izvesti različiti otvori, a ovi se otvori mogu izrađivati i od drveta, metala (npr. cinka) i drugih materijala. U pravilu razlikujemo tkz. \’\’stojeće\’\’ i \’\’ležeće\’\’ krovne otvore.

Materijali za prekrivanje krovova

Izbor različitih materijala za prekrivanje krovova uistinu je bogat. U pravilu razlikujemo tvrde i meke krovne pokrove. Kao tvrdi pokrovi koriste se kameni materijali kao što je kamen škriljevac, krovne betonske ploče, proizvodi od cementnih vlakana i nešto rjeđe metalni pokrovi i šindra od tvrde smole. U mekane krovne pokrove ubrajamo bitumensku ljepenku, folije, lijevane izolacijske proizvode, mekano drvo, izopolimere kao i proizvode od trske i slame.

Odvodnja oborinskih voda

Krovni žlijebovi i odvodne cijevi (oluci) služe za odvodnju oborinskih voda. Kao materijal za izradu ovih elemenata koriste ste se materijali kao što je bakar, cink, pocinčano željezo ili plastični materijali, uglavnom PVC.