Obnova stare kuće

To su u pravilu obične obiteljske kuće ili obiteljske kuće izgrađene u nizu, uglavnom građene u cijelim zasebnim naseljima ili možda građene na periferijama većih gradova.

U pravilu su ove kuće građene s masivnim vanjskim zidovima i armirano-betonskim stropovima.

Toplinska izolacija

Pravilnim rasporedom u ovim se kućama prostori mogu komfornije i ekonomičnije iskoristiti. Građevinski materijal od kojeg su ove kuće izgrađene ne pokazuje ni danas velike nedostatke. Pojava vlage na unutarnjim stranama vanjskih zidova, poglavito u uglovima i na mjestima gdje se pojedini zidovi spajaju, uglavnom su rezultat nedostatne toplinske izolacije.

Stoga je kod ovih kuća dobro učiniti određene korake u pravcu postavljanja kvalitetne izolacije jer postavljanje kvalitetne toplinske izolacije nije samo potrebno kako bi se zaštitila materija građevine ovih objekata nego, upravo iz razloga kako bismo unutarašnjost kvalitetno zagrijavali i kako bi gubici topline bili minimalni.

Na ovaj način približit ćemo se i standardima koji vrijede u Europskoj Uniji kad je riječ o stanogradnji (“Odredbe o toplinskoj izolaciji objekata” koje već vrijede u nekim članicama EU). U ovom je slučaju kao prvo rješenje dobro na objekt postaviti “kombinirani izolacijski sustav”.

Kao drugo rješenje za poboljšanje toplinske izolacije ovih starijih objekata nudi se u obliku “vezivne fasade”. Termoizolacija se u ovom slučaju nanosi na stari vanjski zid. Fasadne obloge ili ploče vezivne fasade postavljaju se na odgovarajuću nosivu konstrukciju na zidu koja omogućava stvaranje unutarnjeg “zračnog sloja”.

Umjesto nosive konstrukcije i ploča koje čine fasadu, moguće je postaviti i odgovarajuću “zidanu fasadu” na postolju već postojećeg temelja. Ovakav oblik fasade preko zračnog i termoizolacijskog sloja veže se za glavni vanjski zid zahvaljujući “zidnim sidrištima”. Zahvaljujući postojanju “zračnog sloja” kod ovakvih fasada otklanja se opasnost od nastajanja i zadržavanja vlage. Vlaga koja ipak dospije u unutarnji prostor suši se.

Kako bismo kući vizualno i optički podigli vrijednost možemo je na pročelju i ulazu ukrasiti kamenom škriljavcem. Određeni se akcenti i izrazi na kući dodatno mogu istaći upotrebom i postavljanjem drvenih obloga na određenim vanjskim mjestima ili možda postavljanjem pocinčanih ploča kao što se to može vidjeti na nekim krovovima.