Promatranje objekata

Još u srednjem vijeku se zahtijevala uporaba ziđa kao protupožarna mjera. Prednosti ziđa kako u stanogradnji tako i u industrijskog gradnji poznate su već odavno. Svi dosadašnja tehnološka postignuća- plan opeke, blokovi, elementi, tankoslojni mort kao i postignuća na bazi pravilnika o uštedi energije dokazana su s protupožarno-tehničkog aspekta. Rezultati su vidljivi ili u certifikatima ili u normi DIN 4102-4.

Stanogradnja

U stanogradnji sve vrste protupožarno-tehničkih vrsta zidova pokrivene su svim vrstama ziđa, vidi sliku 2. Debljine zidova neophodne za pojedine vrste zidova u ovisnosti o vrsti zidnog bloka/opeke te kod nosivih zidova o opterećenju vidljive su u DIN 4102-4 odnosno u građevinsko-nadzornim dopuštenjima.

Kod stanogradnje treba voditi računa da su protupožarni zidovi izvedeni u ovisnosti o klasi zgrade ili preko krova ili u visini krovišta sukladno saveznim građevinskim pravilnicima. Preko protupožarnih zidova ne smiju se izvoditi zapaljivi materijali.

Industrijska gradnja

U industrijskoj gradnji razlikujemo uredske i upravne zgrade koji u bitnom odgovaraju zahtjevima iz stanogradnje te specijalne i industrijske objekte.

Specijalni objekti su:

 • prodajni centri
 • auditoriji
 • neboderi
 • škole
 • bolnice
 • starački domovi
 • garaže i slično

I oni se bez problema mogu realizirati ziđem. U čistoj industrijskoj gradnji koriste se pretežno protupožarni zidovi ili se montiraju zidovi od zidnih građevinskih ploča. Tu svakako treba osigurati da se požar ograniči požarnim sektorima. Dodatno u industrijskoj gradnji mogu postojati ekstra zahtjevi s aspekta osiguranja recimo izgradnja kompleksnih pregradnih zidova. Kompleksnim pregradnim zidovima osigurava se da se kod većih požarnih opterećenja ili kod rizičnog korištenja ili kod osjetljivih roba velike materijalne vrijednosti u slučaju požara grade kompleksi te da se spriječi širenje požara. Time se smanjuje i rizik osiguranja. Za kompleksne pregradne zidove također postoji dokazano ziđe.

Dokazi su sadržani u VdS-dokumentaciji(VdS Schadenverhütung GmbH, Köln) ili u općim građevinsko-nadzornim ispitnim dokazima(abP).

DIN 4102-4 ne sadrži podatke jer nema ni građevinsko-nadzornih zahtjeva za tu vrstu zidova. Pred kompleksne pregradne zidove postavljaju se dodatni zahtjevi u pogledu izvedbe.

Izvedbeni detalji

Pored zidnih priključaka predstavljenih u DIN 4102-4 mogući su i drugi priključci. Dokaz se vrši preko literature priznate u DIN 4102-4 primjerice kalendar ziđa.

Priključci zid – strop nenosivih zidova od opeke, izvedbene mogućnosti 1, 2 Izolacijski sloj prema DIN 4102-4, odlomak 4.5.2.6 Statički neophodni priključci protupožarnih zidova od zidnih blokova/opeke na graničnim armirano-betonskim elementima.(primjeri)

Prema DIN 4102-4 dopuštene su protupožarno-tehnički sve izvedbe udarnih sljubnica regulirane u normi DIN 1053. To se odnosi na sljubnice s normalnim mortom,lakoagregatnim mortom i tankoslojnim mortom. Za pojedine vrste zidova utvrđeni su u tabelama DIN 4102-4 granični uvjeti/ograničenja, jer 1994. godine još uvijek nisu bili dokazane sve vrste zidova za sve vrste opeke/blokova. U međuvremenu postoje novi dokazi koje treba uzeti u obzir prilikom obrade norme DIN 4102-4.

Kod udarnih sljubnica dokazuju se protupožarno-tehnički i sljubnice s perom + utorom kao i udarne sljubnice bez morta. To znači da protupožarno-tehnički nezamislive udarne sljubnice bez morta do širine od 5 mm. Tu ne dospijeva plamen, a ispunjen je i kriterij temperature iz DIN 4102-2. To je dokazano ispitivanjem požara. Nedvojbeno je utvrđeno da ovi zidovi nisu dimno-nepropusni. Zato moraju imati makar žbuka nanesenu žlicom za izglađivanje.

Gipsana žbuka, termoizolacijska žbuka te lagana žbuka mogu doprinijeti poboljšanju ponašanju zidova u slučaju požara. Umjesto protupožarno-tehnički neophodne žbuke može se izvesti i predzidno krilo ili spregnuti termoizolacijski sistem s nezapaljivom izolacijom.

Weitere Literatur:

 • [1] Hahn, Chr.: Mauerwerk-Kalender, diverse Beiträge, Verlag Ernst & Sohn
 • [2] DIN 4102-4:1994-03
 • [3] DIN 4102-4/A1:2004-11
 • [4] DIN 4102-22:2004-11
 • [5] DIN 4102-4/A2: 2008 in Vorbereitung
 • [6] DIN4102-22/A1: 2008 in Vorbereitung
 • [7] Planung, Konstruktion, Ausführung, Kalksandsteinindustrie
 • [8] Porenbeton Heft 4: Brandverhalten von Porenbetonbauteilen
 • [9] Baulicher Brandschutz – Brandschutz im Wohnungsbau;
 • 7. Ausgabe, Januar 2007, Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V., Bonn
 • [10] Leichtbeton: Brandschutz ist doch ganz leicht
 • [11] Dr. Schubert, Peter: Gutachterliche Stellungnahme zur Gleichwertigkeit der Angaben der Mauerwerkstabellen in DIN 4102-4/A1 mit Regelungen in den neuen europäischen Bauproduktnormen; Obmann im Koordinierungsausschuss Mauersteine des DIN, 2007
 • [12] Bauregelliste A – Ausgabe 2009/1, DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 38<a data-cke-saved-href=”\” href=”\&quot;http://http://www.mauerwerksbau-lehre.de” \”=””>http://www.mauerwerksbau-lehre.de