Što je gradnja?

Pod pojmom gradnje razumijevamo sve faze u postojanju građevine, od njezina projektiranja i građenja, održavanja i rekonstrukcije, do njezina uklanjanja.

Pod pojmom gradnje razumijevamo sve faze u postojanju građevine, od njezina projektiranja i građenja, održavanja i rekonstrukcije, do njezina uklanjanja.

 

ŠTO RAZUMIJEVAMO POD POJMOM GRAĐEVINE?

Građevina je tvorevina nastala građenjem, trajno je povezana s tlom, a sastoji se od:

  • građevnog sklopa,
  • građevnog sklopa i ugrađene opreme koji u okviru tehnološkoga procesa zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu i
  • samostalna postrojenja, trajno povezana s tlom.

 

KADA SE MOŽE PRISTUPITI GRADNJI?

Gradnji se može pristupiti samo na temelju konačne građevne dozvole, odnosno konačne lokacijske dozvole ili ako je izravno dopuštena Zakonom o gradnji.

 

KOJIM BITNIM ZAHTJEVIMA MORA UDOVOLJITI GRAĐEVINA U PREDVIĐENOM ROKU SVOGA TRAJANJA?

Bitni zahtjevi za građevinu odnose se na:

  • stabilnost mehaničku otpornost i stabilnost,
  • zaštitu od požara,
  • higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša,
  • sigurnost u korištenju,
  • zaštitu od buke i
  • uštedu energije i toplinsku zaštitu.


NA TEMELJU ČEGA SE PROPISUJU BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU?

Bitni zahtjevi za građevinu i tehnička svojstva koja moraju ispunjavati građevni proizvodi razrađuju se, odnosno propisuju temeljnim dokumentima i tehničkim propisima, a u skladu s međunarodnim i usklađenim europskim propisima iz toga područja.


U KOJEM SLUČAJU SE MOŽE ODUSTATI OD BITNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU?

U slučaju rekonstrukcije građevine upisane u Registar kulturnih dobara, prema posebnom zakonu, može se odstupiti od nekih bitnih zahtjeva za građevinu. Suglasnost za odstupanje izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove kulture.

Lokacijska dozvola, Građevinska dozvola, Uporabna dozvola