Što je važno pri adaptaciji stambenog prostora?

Adaptacija prostora, koja često podrazumjeva i izmjenu dotrajalih instalacija, ponavlja se svakih 15-ak godina kako bi se osvježio, modernizirao ili reorganizirao stambeni prostor. Adaptacija podrazumjeva radnje koje se ne odnose na zadiranje u nosivu konstrukciju, prenamjenu stambenog prostora u neki drugi sadržaj tj. ne mijenjaju usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima prema kojima je objekt izgrađen.

Prije adaptacije definirajte potreban opseg radova i količinu raspoloživih financija. Ukoliko niste u mogućnosti izvesti sve radove, odredite one najnužnije, koji će stambeni prostor dovesti u zadovoljavajuće stanje. Prednost dajte izmjeni dotrajalih instalacija i soboslikarskim radovima, koji će brzo i efektno osvježiti prostor.

Adaptacija je ozbiljan zahvat, koji zahtjeva uključivanje specijaliziranih tvrtki, koje svojom garancijom na izvedene radove jamče trajnost i kvalitetu istih. Najjednostavnije je odabrati jednu tvrtku, koja izvodi različite vrste radova te kao jedinstvena pravna osoba jamči za svoj rad. Osim toga, odabirom ovakvih tvrtki često se postiže bolja ukupna cijena zbog veće količine tj. opsega radova.

Ponudu potražite od više specijaliziranih tvrtki, a kako biste definirali sve potrebne radove i bili sigurni da ćete dobiti precizne ponude, pripremite troškovnik, koji će vam izraditi stručne osobe, arhitekti ili inženjeri građevinarstva. Prema stavkama troškovnika ćete moći napraviti detaljnu analizu ponuda i odabrati najprihvatljiviju. Ukoliko niste upoznati s radom odabrane tvrtke, zatražite da vam prezentiraju neke od izvedenih radova ili porazgovarajte s prethodnim klijentima o iskustvima.

Važna stavka pri odabiru tvrtke je mogućnost izvršenja radova u dogovorenom roku. Često je vrijeme presudan faktor, jer o brzini dovršenja radova ovisi mogućnost useljenja ili nastavka normalnog funkcioniranja unutar prostora u kome živite. O svim radovima obavjestite susjede kako bi uvažili pojačanu buku ili vibracije, koje se javljaju pri određenim radovima.

Adaptacijom se često preuređuje prostor, tj. prenamjenjuje – pregrađuje dnevni boravak ili blagovaonica kako bi se dobila dodatna soba, spaja kuhinja s blagovaonicom itd. Napravite nacrt prenamjene tj. nove organizacije prostora, a oko svega se možete posavjetovati sa stručnjacima te zatražiti izradu projektne dokumentacije.

Bez obzira koliko ste upućeni u radove koji će se izvoditi, budite prisutni za vrijeme izvođenja istih kako biste pravovremeno reagirali na odstupanja od ugovorenih rokova izrade ili drugih problema, koji se javjalju prilikom adaptacijskih zahvata. Ukoliko se radi o složenijem i većem objektu, savjetujemo uključivanje inženjera arhitekture ili građevine – kao nadzor, koji će u vaše ime stručno pratiti način i kvalitetu izvođenja radova.

Kvalitetno rješenje interijera, popraćeno ispunjenjem estetskih i funkcionalnih zahtjeva, rezultira kvalitetnom adaptacijom doma. Zahvati koje radite su dugoročni, pa je bitno da ste u konačnici zadovoljni svim izvedenim radovima. Adaptacija je kompleksan zahvat, koji zahtjeva koordiniranost različitih stručnih osoba, uspješno preklapanje radova kroz zadane vremenske rokove, kvalitetu i preciznost izrade kao i definirane stavove i zahtjeve postavljene od strane investitora tj. vas samih.

www.interijerNET.hr