Vještaci građevinske struke u sudskim postupcima

Sažetak Ukazuje se i na najčešća područja gdje se obavljaju građevinska sudska vještačenja te analiziraju obrazovni profi li vještaka u sadašnjem i budućem razdoblju. Ujedno se predlažu imenovanja vještaka specijalista i užih specijalista kao i vještaka savjetnika suda. Većina građevinskih sudskih vještaka drži da su propisane godine rada u struci nedovoljne, posebno bez rada na gradilištu.

Autor:

Vladimir Macan, dipl. ing. građ., Meires d.o.o., Vir UDK 69.008:347.948
1 Uvod

Graditeljstvo je danas u Hrvatskoj u pravoj ekspanziji koje ujedno potiče gotovo sveukupno gospodarstvo. U takvim okolnostima nerijetko, često i zbog objektivnih čimbenika (nedostatak kvalifi cirane radne snage, stručnih kadrova i sl.) dolazi do neo čekivanih pojava i nesporazuma. To se katkad javno u medijima naziva raznim epitetima, poput “fikus tvrtki“ , “betonomanijom”, “investomanijom” i sl. U takvim zbivanjima i okolnostima nerijetko dolazi do mnogih nesporazuma ili nekorektnog ponašanja u realizaciji jednoga ili više građevinskih projekata, počevši od investitora i projektanta do izvođača i nadzornih inženjera.
Kada se ti nesporazumi pojačaju, i kada izostane bilo kakva nagodba, rješenja se traži u sudskim postupcima. Tamo se uglavnom kao pomoćnici suda angažiraju sudski eksperti, koji su u ovom slučaju dakako građevinske struke, najčešće stalni sudski vještaci kao fizičke osobe, a katkad i pravne osobe.
Prikazat će se položaj i uloga stalnih sudskih vještaka građevinske struke, počevši od imenovanja i određivanja do nagrađivanja i eventualnog kažnjavanja. Neće se govoriti o primjenama pravnih norma, jer je vještak samo stručni sudski pomagač sudu. Ipak i suci ističu da su razvojem znanosti, osobito tehničkih, sve više prisiljeni tražiti pomoć vještaka najrazličitijih struka.

Da bi kao vještaci mogli pružati pomoć sudu u građevinskim vještačenjima, potrebno je veliko iskustvo i stručnost, posebno i stoga što se danas hrvatski građevinari tehnološki i tržišno natječu sa svjetskim poznatim građevinskim tvrtkama.