Vodič za gradnju obiteljske kuće

Kako realizirati projekt Obiteljska kuća?

Ukoliko ste odlučili graditi obiteljsku kuću želimo Vas detaljno informirati o tijeku svih aktivnosti koje, kao budući investitor, morate obaviti prije konačnog useljenja u vlastiti dom! Nadamo se da će Vam naše pisane upute biti od koristi.

1) PRIPREMA

Dokaz o pravu gradnje: u zemljišnim knjigama morate izvaditi zemljišno-knjižni izvadak, ne stariji od 6 mjeseci, kojim dokazujete svoje vlasništvo. Kupoprodajnim ili darovnim ugovorom ili nekim drugim dokumentom o nasljeđivanju dokazujete pravni slijed, odnosno Vaše vlasništvo koje možda još nije uknjiženo u zemljišnim knjigama. Upis Vašeg vlasništva u gruntovnici nije nužan prilikom predaje zahtjeva za izdavanje

RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA,

nego tek u fazi neposredno prije početka građenja.

Urbanistički uvjeti: je li zemljište građevinsko i može li se na njemu graditi obiteljska kuća, morate provjeriti u odsjeku za graditeljstvo i urbanizam općine na kojoj se Vaša parcela nalazi. Tamo ćete zatražiti urbanističke uvjete gradnje, odnosno potvrdu o planskoj namjeni parcele, na osnovi izvoda iz katastarskog plana ili položajnog nacrta kojeg podižete na katastru kao i posjedovni list za Vašu parcelu, oboje ne starije od 6 mjeseci.

Posebna geodetska podloga: temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07) situacija u idejnom projektu treba se postaviti na od Katastra ovjerenoj posebnoj geodetskoj podlozi s visinskim kotama terena, koju ćete morati pribaviti kod ovlaštenog geodeta.

Postojeće građevine: ukoliko se na parceli nalazi postojeći stari objekt, morate dokazati njegov legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je isti izgrađen prije veljače 1968. godine). Ako nemate valjane nacrte tog objekta, morate naručiti arhitektonsko snimanje i iscrtavanje projekta. Ovo je potrebno između ostalog i radi smanjenja troškova komunalne naknade za novi objekt.

Ukoliko ste sve navedeno riješili, otvoren Vam je put prema gradnji Vaše obiteljske kuće, a daljnja realizacija ovisit će uglavnom o Vašim željama i financijskim mogućnostima.

2) PROJEKTIRANJE

Svaki projekt obiteljske kuće možete u određenoj mjeri mijenjati prema vlastitim željama. Manje promjene projekta su u većini slučajeva besplatne (npr. promjene namjena prostorija, položaj pregradnih zidova, veličina i položaj prozora i vrata i sl.). Veće promjene projekta mogu se izvršiti uz minimalnu doplatu. Doplata će ovisiti o konkretnom zahtjevu (dogradnja podruma, garaže i sl.).

3) KUPNJA KUĆE

Nakon definiranja projekta potpisat ćete kupoprodajni ugovor s MAGNITUDA PROJEKT d.o.o. i uplatiti jedinstvenu akontaciju u iznosu 15% od ukupne cijene paketa. Ostatak kupoprodajne cijene uplatit ćete nakon dobivanja RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA ili nakon realizacije Vašeg kredita. Rokove izrade projektne dokumentacije za ishođenje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA dogovorit ćete u tvrtki Magnituda projekt d.o.o.

Ukoliko Vam niti jedan od ponuđenih projekata obiteljskih kuća ne odgovara, možete nam donijeti vlastiti projekt ili ga naručiti u našem projektnom uredu. Temeljem Vašeg “individualnog projekta” BESPLATNO ćemo Vam izraditi specifikaciju potrebnog Ytong materijala i dati ponudu za isti. Razlika između našeg gotovog projekta obiteljske kuće i Vašeg individualnog projekta je u tome što kod individualnog projekta morate platiti cijenu projekata. Nakon što ste uz našu pomoć definirali projekt Vaše obiteljske kuće, dobit ćete dokumentaciju za ishođenje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA i to u kratkom roku nakon što nam dostavite dokumente iz točke 1 ovog vodiča. Sami ćete ishoditi RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA i eventualnu provedbu parcelacionog elaborata u katastru, a nakon toga će Vam Magnituda projekt d.o.o. u primjerenom roku isporučiti kompletnu dokumentaciju glavnog projekta.

Na posljetku, dobit ćete i dio izvedbene dokumentacije za gradilište. Ovako dobivena gotova projektna dokumentacija uvelike će Vam skratiti i olakšati postupak ishođenja RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA i pristupanje samoj gradnji.

4) KREDITIRANJE

Kad ste ishodili pravomoćno RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA i dobili glavni projekt s troškovnikom, stekli ste jedan od osnovnih uvjeta za podizanje dugoročnog stambenog ili građevinskog kredita, koji možete realizirati u bilo kojoj poslovnoj banci prema njezinim uvjetima, ovisno o Vašoj kreditnoj sposobnosti.
Ove kredite možete koristiti bez obzira hoćete li kupiti jednu od OBITELJSKIH KUĆA ili ćete graditi obiteljsku kuću prema vlastitom projektu. MAGNITUDA PROJEKT d.o.o. i Xella porobeton HR d.o.o. ne kreditiraju izravno kupce Ytong materijala ili kupce OBITELJSKIH KUĆA, ali su svojim kupcima omogućili atraktivno kreditiranje izgradnje stanova i kuća uz povoljnu kamatu, putem državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) o čemu se možete informirati na internet stranici www.apn.hr

5) NARUDŽBA I DOPREMA MATERIJALA NA GRADILIŠTE

Nakon što ste prema kupoprodajnom ugovoru, u potpunosti uplatili materijal za Vašu OBITELJSKU KUĆU, isti ćemo isporučiti na Vaše gradilište u roku od 15 – 20 dana od dana uplate. Nakon uplate trebate nas nazvati i dogovoriti točne termine i dinamiku isporuke materijala, kako bi se na vrijeme u tvornici proizveli elementi bijelog stropa i ostali Ytong elementi, koji se proizvode prema konkretnoj narudžbi.
Komplet Ytong materijala za gradnju konstrukcije kuće dolazi na gradilište na paletama, u žutim, ekološkim folijama, u 2 do 4 šlepera, ovisno o veličini kuće. Kod kupnje “paketa” OBITELJSKE KUĆE, prijevoz na gradilište, kao i iskrcaj mehaničkom rukom su BESPLATNI (za lokacije na otocima potrebna je nadoplata za trajektni promet i eventualno trošak izgubljenog ‘’kamion dana’’). Uvjet je da šleper može pristupiti gradilištu i okrenuti se. U protivnom, kupac plaća prekrcaj i transport s manjim kamionima.

Prije samog početka gradnje dužni ste sklopiti ugovor s ovlaštenim izvođačem i kod geodeta naručiti elaborat o iskolčenju građevine. Ovi dokumenti su Vam potrebni da bi prijavili početak gradnje. Nakon toga sklopit ćete ugovor s ovlaštenim nadzornim inženjerom koji će u Vaše ime pratiti tijek gradnje i po njenom završetku potpisati završno izvješće temeljem kojeg se ishodi uporabna dozvola za građevinu.

6) ZIDANJE YTONG SUSTAVOM GRADNJE

Upute za zidanje Ytong sustavom “korak po korak” u pisanom, i u obliku DVD instruktivnog materijala, dobivate prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora te ih se treba obavezno pridržavati prilikom zidanja Ytong sustavom gradnje.

Ytong SUSTAV GRADNJE omogućava Vam brzu i jednostavnu gradnju konstrukcije Vaše OBITELjSKE KUĆE s Ytong elementima od temelja do krova. Temelji se izvode klasično od betona, a kompletna daljnja izgradnja NIJE MONTAŽNA, nego je KVALITETNA, MASIVNA, ZIDANA gradnja. Ona podrazumijeva ZIDANJE S Ytong ZIDNIM BLOKOVIMA, Ytong TANKOSLOJNIM MORTOM I SUSTAVOM BIJELI STROP ZA GRADNJU MEĐUKATNIH I KROVNIH KONSTRUKCIJA.

Preporučujemo da isti izvođač radova izvodi i temelje i daljnju izgradnju kuće, tj. konstrukciju u cjelini. Brzinu i jednostavnost gradnje osiguravaju veliki Ytong blokovi s rukohvatima, perom i utorom, zatim šuplji kutni elementi za izvedbu vertikalnih protupotresnih serklaža bez oplate, “U” elementi kao oplata horizontalnih serklaža, greda i nadvoja, “L” elementi kao vanjska oplata horizontalnih i kosih serklaža i vijenaca. Zidovi se zidaju Ytong tankoslojnim mortom, a ne klasičnim produžnim mortom, čime se postiže bolja povezanost i čvrstoća zida te znatno veća brzina zidanja nego kod klasične gradnje. Zbog bržeg i preciznijeg piljenja Ytong materijala preporučujemo unajmljivanje električne tračne pile (cijena najamnine je 900,00 kn mjesečno + PDV).

Međukatna i nosiva konstrukcija kosog krovišta izvodi se od polumontažne konstrukcije bijeli strop, koja se sastoji od armiranobetonskih gredica i stropnih blokova od Ytong materijala izuzetne čvrstoće i nosivosti. Na međukatnu konstrukciju izvode se standardni slojevi “plivajućeg poda” zbog zvučne izolacije, a na kosoj krovnoj ploči izvode se standardni slojevi za bilo koju vrstu pokrova (toplinska izolacija, paropropusna vodoodbojna folija, kontraletve, letve, crijep). Strehe se izvode također od konstrukcije bijeli strop.

7) ZAVRŠNE OBRADE ZIDOVA

Vanjsku obradu zidova možete izvesti jednoslojnom, vapneno-cementnom žbukom ili tankoslojnim cementnim gletom na koju još treba nanijeti završnu boju ili završni sloj (silikatni ili akrilni). Unutarnju obradu zidova možete izvesti s unutrašnjim gletom ili jednoslojnom gips-vapnenom žbukom za Ytong. Ovi materijali za završne obrade nisu u cijeni paketa OBITELJSKE KUĆE.
Ukoliko su unutrašnje površine zidova glatko izvedene, (što je prednost Ytong materijala pred ostalim materijalima), tada unutrašnje zidove ne morate žbukati, već ih možete samo gletati. Time ste dodatno uštedjeli, jer je gletanje jeftinije i brže nego žbukanje, a skratili ste i vrijeme sušenja i ubrzali useljenje u svoj novi dom.

8) ODABIR IZVOĐAČA RADOVA

Jedan od većih problema s kojim se investitori susreću je nesigurnost kod odabira izvođača radova zbog često upitne kvalitete radova, mogućeg produljenja ugovorenih rokova i povećanja cijene radova u odnosu na prvobitno ugovorenu cijenu. Zbog toga smo kreirali projekt OBITELJSKE KUĆE, kojim želimo našim klijentima pomoći i maksimalno olakšati put od ideje do realizacije izgradnje vlastitog doma. Nudimo Vam provjerena i dorađena projektna rješenja te cjelovit sustav gradnje, s fiksnom cijenom osnovnog materijala za izvedbu konstrukcije kuće. Uz to, nudimo niz besplatnih usluga kojie će Vam u mnogome olakšati izgradnju vlastite kuće.

I na kraju kao dodatnu uslugu nudimo Vam i sklapanje ugovora za izvođenje radova s ovlaštenim izvođačima, do željene faze radova. Naša je preporuka da svakako izaberete izvođača koji je već radio s Ytong sustavom i koji poznaje tehnologiju i alate za gradnju Ytong materijalom.

Praksa je tvrtke MAGNITUDA PROJEKT da prati izgradnju Vaše OBITELJSKE KUĆE dolascima na gradilište po Vašem pozivu, kao i rješavanje eventualnih problema, bilo u vezi s isporučenim Ytong materijalom, bilo u vezi s rješenjem građevinskih detalja.

Ukoliko se odlučite za nekog Vašeg izvođača, dajemo Vam besplatno usluge ili poduku INSTRUKTORA Ytong GRADNJE, koji će, ukoliko Vi to zatražite, podučiti Vašeg izvođača kako pravilno koristiti Ytong alat i graditi Ytong materijalom. Unaprijed zatražite dolazak instruktora na gradilište minimalno 20 dana prije početka gradnje, zbog osiguranja njegovog slobodnog termina.

9) CIJENE GRAĐENJA

Potpuno točnu cijenu izgradnje moći ćete ustanoviti tek temeljem prikupljenih ponuda potencijalnih izvođača radova, a na osnovu troškovnika koji je sastavni dio glavnog projekta, a koji Vam može poslužiti i za ishođenje kredita.

Naravno, ukoliko želite ugraditi kvalitetnije i skuplje materijale od standardnih, predviđenih troškovnikom, troškovi unutarnjeg uređenja mogu se znatno povisiti.
Vi sami odlučujete o vrstama materijala koji će se ugraditi. Usporedivši cijenu izgradnje konstrukcije kuće sa završnim obradama – žbukama, pokazalo se da je ista u Ytong SUSTAVU u odnosu na klasičnu gradnju jeftinija za cca 10 – 15% odnosno 16,5% jeftinija od prosječnog m2 stambenog prostora u Zagrebu, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Cijene variraju ovisno o tipu OBITELJSKE KUĆE i stupnju energetske učinkovitosti. Cijene NISKOENERGETSKE KUĆE, na primjer, prosječno su 20% više zbog povećane debljine vanjskih zidova (TERMOBLOK od 40 cm) i dodatnih toplinskih izolacija, te zbog kvalitetnije i skuplje stolarije koju je potrebno ugraditi zbog zadovoljavanja kriterija niskoenergetske gradnje.

Na kraju, potpuna isplativost Vašeg odabira da gradite energetski učinkovitiju OBITELJSKU KUĆU pokazat će Vam se tijekom njenog korištenja, tj. stanovanja u njoj.
Pored ugodne i zdrave mikroklime koju ona osigurava svojim stanarima (paropropusnost = disanje zidova), primijetit ćete i znatnu uštedu u troškovima grijanja zimi, odnosno hlađenja ljeti i to (ovisno o lokaciji kuće) od 30 – 50%, zbog osnovne karakteristike Ytong materijala, a to je izvrsna toplinska izolacija!

UOBIČAJENE FAZE GRADNJE PREMA STUPNJU ZAVRŠENOSTI
1. FAZA – UGRAĐENI YTONG MATERIJAL

Prva faza izgradnje grube konstrukcije ili “kostura” (goli zidovi i stropovi) Vaše OBITELJSKE KUĆE podrazumijeva radove od iskopa i betoniranja temelja, zidanja nosivih zidova, do izgradnje međukatne konstrukcije i konstrukcije “bijelog krova”, ali bez pokrova.

2. FAZA – VISOKI ROHBAU

“Zatvorena kuća” predstavlja završenu 2. fazu, što znači: 1. faza izgradnje uz dodatak krova sa svim slojevima pokrova, vanjsku stolariju, razvod instalacija, fasadu, žbukanje i glazure na podovima.

3. FAZA – KLJUČ U RUKE

Potpuno završena izgradnja ili “ključ u ruke” podrazumijeva sve gotovo izvana i iznutra: keramičarski radovi, podne i zidne obloge – parket i pločice, centralno grijanje, sve oličeno, rasvjetna tijela i sanitarna keramika montirana. Dakle, obiteljska kuća je nakon ove faze potpuno useljiva.

Postupak realizacije Obiteljskih kuća ukratko:

Postupak od ideje do izgradnje OBITELJSKE KUĆE ili kuće prema Vašem projektu je sljedeći:

1.Informativni razgovor sa stručnom osobom u Magnituda projekt d.o.o.
2.Sklapanje kupoprodajnog ugovora i uplata avansa po ugovoru*
3.Usklađivanje projekta s projektantom i dobivanje idejnog projekta
4.Ishođenje RJEŠENJA O UVJETIMA GRAĐENJA
5.Eventualno realizacija kredita i uplata ostatka kupoprodajne cijene
6.Odabir izvođača i sklapanje ugovora o gradnji i ugovora o nadzoru
7.Isporuka Ytong materijala
8.Gradnja OBITELJSKE KUĆE

Zakonski propisi

Najsigurnija gradnja je gradnja prema zakonskim propisima. Sve najaktualnije propise možete naći u prikazanim linkovima:
*u slučaju kupnje OBITELJSKE KUĆE putem kredita, nakon sklopljenog kupoprodajnog ugovora, kupac prvo uplaćuje tvrtki Magnituda projekt d.o.o. avans u iznosu od 19.000,00 kn (neovisno o tipu kuće) zbog fiksiranja kupoprodajne cijene. Ostatak kupoprodajne cijene isplaćuje banka prodavatelju nakon realizacije kredita. Za sve detaljnije informacije o obiteljskim kućama, kupac se može obratiti našem arhitektu u: Magnituda projekt d.o.o., Zagreb info@magnituda.hr Tel 01 6387 970 od ponedjeljka do petka od 08:00 – 16:00 sati Za dostavu Kataloga proizvoda s tehničkim podacima, Savjetnika o gradnji Ytong sustavom, Uputa za zidanje, te brošure s uputama kako renovirati postojeći objekt u tiskanom ili digitalnom izdanju, nazovite besplatni info telefon: 0800 7000 ili preuzmite brošure sa stranice:

www.magnituda.hr ili www.ytong.hr