Masivni parket

Predstavlja najkvalitetnije rješenje u području podnih obloga. Označava se i kao „pravi parket“ jer se sastoji od masivnog drveta. Masivni parket se proizvodi tako što se iz drveta režu i glodaju komadi drveta, koji se onda polažu. Kod masivnog parketa dakle ne postoje kao kod drugih vrsta parketa više slojeva , koji nisu svi od masivnog drveta.

Masivni parket se ili velikoplošno lijepi, ili se spaja po sistemu pera i utora, te se onda čavla na drvenu podkonstrukciju. Postavljanje masivnog parketa predviđeno je za duže vremensko razdoblje te predstavlja podnu oblogu za cijeli život. Masivni parket se bez problema može uvije renovirati,, jer se korisni sloj masivnog parketa može brusiti sve do ruba pera i utora, te se stalno može obnavljati.

Masivni parket se nakon polaganja ili lakira ili se premazuje uljem. Obje varijante imaju prednosti i nedostatke, ali su obje kvalitetne, ukoliko su izvedene profesionalno. Predstavlja najkvalitetnije rješenje u području podnih obloga. Označava se i kao „pravi parket“ jer se sastoji od masivnog drveta.

Masivni parket se proizvodi tako što se iz drveta režu i glodaju komadi drveta, koji se onda polažu. Kod masivnog parketa dakle ne postoje kao kod drugih vrsta parketa više slojeva, koji nisu svi od masivnog drveta.

Masivni parket se ili velikoplošno lijepi, ili se spaja po sistemu pera i utora, te se onda čavla na drvenu podkonstrukciju. Postavljanje masivnog parketa predviđeno je za duže vremensko razdoblje te predstavlja podnu oblogu za cijeli život. Masivni parket se bez problema može uvije renovirati,, jer se korisni sloj masivnog parketa može brusiti sve do ruba pera i utora, te se stalno može obnavljati.

Masivni parket se nakon polaganja ili lakira ili se premazuje uljem. Obje varijante imaju prednosti i nedostatke, ali su obje kvalitetne, ukoliko su izvedene profesionalno. Kod masivnog parketa je u velikoj mjeri značajno da se koriste samo kvalitetne vrste drveta, jer prema vrsti drveta se ne mijenja samo optika, već se te različite vrste razlikuju po svojoj strukturi i čvrstoći.

Tradicionalno se za parkete koristi hrast, bukva i crnogorično drvo, vremenom se parket proizvodi i od drugih vrsta drveta, primjerice trešnja, javor, orah, jasen i tek. Kako se masivni parket kompletno sastoji od plemenitih i kvalitetnih vrsta drveta, treba svakako prilikom kupnje voditi računa o tome da drvo potiče iz postojanog šumskog fundusa, u protivnom bi masivni parket počivao na pljački prirode. U principu se samo preporuča uporaba drveta za masivni parket, jer parket će se teoretski koristiti cijeli život, pa i duže, tako će se prirodi nanijeti šteta samo jedanput.

Ukoliko se odlučite za masivni parket, preporučaju se brzo rastuće vrste drveta. Proizvođač je dužan date sve informacije o drvetu, što je uostalom jako važno recimo ako Vas interesira koliko dugo je drvo ležalo uskladišteno. Kako je drvo prirodni materijal, ono i nakon sječe živi i radi, tako da se tek nakon izvjesnog vremena uskladištenja može prerađivati u masivni parket. Masivni parket je u odnosu na druge vrste podnih obloga iznimno skup, ali svakako treba uzeti u obzir da je izrađen od kvalitetnih vrsta drveta, koje također nisu jeftine. Osim toga cijenu masivnog parketa treba promatrati u kontekstu njegove dugovječnosti.